|   print

Effect van snelheidsverhoging A16 op geluid
[ Effect of speed increase on noise A16 motorway ]
 
Verheijen ENG, Potma CJM, Jabben J

22 p in Dutch   2011

RIVM briefrapport 680017001
download pdf (1005Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
On the A16 motorway near Breda, Rijkswaterstaat started a test on May 31, 2011, governing an increase of the maximum speed from 100 to 130 km/h. To determine the effect on noise emission, RIVM has set up a monitoring location along the west side of this motorway. Road noise has been measured from May 10 to October 15, 2011, continuously.

The measurements results show that the speed increase leads to an increase of noise by 0.5 decibel on this road section. If this results is corrected for the slight increase in traffic volume between reference and test period, the noise increase is slightly lower: 0.4 decibel. These figures refer to the final stage of the trial, after the summer holidays, during which the speed limit is dynamically adjusted from 130 to 100 km/h dependent on the traffic flow.

This increase of noise on this road section is smaller than the theoretical increase of 1 dB for passenger cars from 100 to 130 km/h. This is largely because during the reference period, cars were driving faster than the speed limit of 100 km/h, while during the trial period their speed was lower than the (dynamic) limit speed of 130 km/h.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Op de A16 bij Breda heeft Rijkswaterstaat op 31 mei 2011 als proef een verhoging van de maximumsnelheid van 100 naar 130 km/u doorgevoerd. Om het effect daarvan op geluid te meten heeft het RIVM een meetlocatie ingericht langs de westzijde van de A16 bij km 50,7. Het geluidniveau is vervolgens van 10 mei tot en met 15 oktober doorlopend gemeten.

Uit de geluidmetingen blijkt dat de snelheidsverhoging op dit wegvak een toename van de geluidemissie van 0,5 decibel tot gevolg heeft. Als wordt gecorrigeerd voor de licht toegenomen verkeersintensiteit tussen referentie- en proefperiode, is de geluidtoename iets lager: 0,4 decibel. Deze cijfers hebben betrekking op de laatste fase van de proef, na de zomervakantie, waarin de snelheid tijdens drukte dynamisch wordt teruggeregeld van 130 naar 100 km/uur.

Deze geluidtoename op de A16 is kleiner dan de theoretische geluidtoename van 1 decibel voor personenwagens van 100 naar 130 km/uur. Dit komt grotendeels doordat in de referentieperiode harder werd gereden dan de maximumsnelheid van 100 km/u, terwijl tijdens de proefperiode juist trager werd gereden dan de dan geldende (dynamische) limietsnelheid van 130 km/uur.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2012-01-17 )