|   print

De opzet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid voor 2004 en daarna - Uitbreiding van LMM voor onderbouwing van Nederlands beleid en door Europese monitorverplichtingen
[ Strategy and design of the National Monitoring programme for effectiveness of the Minerals policy for 2004 ]
 
Fraters B, Boumans LJM

48 p in Dutch   2005

RIVM Rapport 680100001
download pdf (357Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Effectiveness of the Nitrates Directive Action Programmes in the Netherlands is monitored with a specially designed monitoring programme, the National Monitoring Programme for Effectiveness of the Minerals Policy (LMM). The monitoring effort was increased significantly in 2004 to be able to answer additional policy questions and to fulfil European obligations related to the Nitrates Directive and Water Framework Directive. This report describes the strategy and design of the intensified LMM monitoring effort, goes into the scientific underpinning of the LMM and provides details on the 2004 and 2005 programme.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De effectiviteit van Nederlandse mestbeleid wordt gemonitord met een speciaal hiervoor ontwikkeld meetprogramma, namelijk het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM). Per 2004 is de meetinspanning sterk toegenomen om aanvullende beleidsvragen te kunnen beantwoorden alsook om te kunnen voldoen aan Europese meetverplichtingen. Dit rapport beschrijft het meetprogramma voor 2004 en daarna en onderbouwt de bij de inrichting gemaakte keuzen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2005-04-18 )