|   print

[  ]
 
Elzakker BG van , Gast LFL

44 p in Dutch   2006

download pdf (912Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Currently, the quality of the upper metre of the groundwater is monitored on farms within the Netherlands National Monitoring Programme for Effectiveness of the Minerals Policy (LMM). The data are used both for trend analysis and for checking whether the effect of Dutch agricultural practice on water quality does not lead to the environmental quality objectives for water being exceeded. The questions raised on the use of these data for compliance checking (especially for the infiltration areas in the Netherlands, i.e. sandy regions) by the Dutch Parliament led to a study. The aim was to determine the merits and demerits of using the upper five metres of groundwater as the compliance checking level in the sandy regions. In a part of this study the focus was on the feasibility of methods to be used in a monitoring network for sampling groundwater up to five metres below groundwater level. Suitable methods twelve drilling and sampling methods for monitoring the upper five metres of groundwater in agricultural fields were surveyed and the most favourable methods selected. The most preferred proved to be one manually-driven method and one machine-driven method, both of which could bring temporary sampling filters into place. Another machine-driven method would allow placement of permanent filters. These methods still have to be tested for their applicability in the next phase of the study.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Er zijn drie mogelijk geschikte methoden geselecteerd om grondwatermonsters tot vijf meter beneden de grondwaterspiegel te verzamelen. Deze methoden worden nu verder in het veld getest om tot een aanbeveling te komen. Aanleiding voor de studie is dat volgens het concept monitorrichtsnoer van de EU Nitraat Richtlijn de kwaliteit van het grondwater niet alleen voor het hele grondwaterpakket bepaald dient te worden, maar specifiek ook in de bovenste vijf meter. In het Landelijk Meetnet Effecten Mestbeleid (LMM) wordt de verandering van de waterkwaliteit gemeten in de bovenste meter van het grondwater en deze metingen worden ook gebruikt voor toetsing. Hierdoor wordt mogelijk te streng getoetst, vooral in zandgebieden. Er wordt bekeken of een grondwaterkwaliteitmeetnet voor de bovenste vijf meter van het grondwater zinvol en mogelijk is in de zandgebieden. Als onderdeel van die studie wordt in dit rapport een inventarisatiestudie naar 12 mogelijk bruikbare boor- en monsternemingsmethoden tot vijf meter onder de grondwaterspiegel beschreven. Aan de hand van een aantal gewogen criteria zijn daaruit de meest kansrijke methoden geselecteerd. Het betreft een handmatige en een machinale methode voor de plaatsing van tijdelijke monsternemingsfilters. En een machinale methode voor de installatie van permanente filters.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2006-06-09 )