|   print

ROB maatregelen in de landbouw en vermindering van emissies van broeikasgassen. Zichtbaarheid van effecten in de nationale berekening en suggesties ter verbetering van de berekeningssystematiek
[ Measures to reduce non - CO2 greenhouse gas emissions in agriculture. Do effects show up in the national inventory and which improvements are required? ]
 
Kuikman PJ, Oudendag DA, Smit A, van der Hoek KW

142 p in Dutch   2004

RIVM rapport 680125004, Alterra-rapport 994
download pdf (702Kb)  
Dit rapport is alleen verkrijgbaar bij Alterra, Wageningen  

Toon Nederlands

English Abstract
In this report we quantified how much reduction of emissions of non - CO2 greenhouse gases can be achieved through implementation of measures to comply with the EU nitrate directive and from implementation of specific measures to reduce emissions of greenhouse gases from agriculture. Calculations show that on the basis of the current monitoring and reporting methodology from 1.5 to 2.0 Mton CO2 equivalents from this potential reduction of greenhouse gas emissions from agriculture do not show in the national inventory in 2003. The report presents suggestions to improve the national inventory methodology and monitoring to include these reductions in the future.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport wordt aangegeven welke vermindering van emissie van overige broeikasgassen Nederland kan bereiken door het uitvoeren van maatregelen om aan de EU nitraatrichtlijn te voldoen en van additionele maatregelen uit ROB onderzoek. Berekeningen laten zien hoeveel van deze verandering van emissie wel en hoeveel niet zichtbaar wordt via toepassing van de huidige monitoringssystematiek voor broeikasgassen. De omvang van deze niet gerapporteerde verandering bedraagt voor het jaar 2003 tussen 1,5 en 2 Mton CO2 equivalenten. In het rapport worden suggesties gedaan voor aanpassing van de nationale berekeningssystematiek van emissies van broeikasgassen zodat alle effecten van maatregelen wel zichtbaar worden in de berekening.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Alterra
( 2005-06-15 )