|   print

Methane production as a result from rumen fermentation in cattle calculated by using the IPCC-GPG tier 2 method
[ Methaanproductie als gevolg van pensfermentatie bij rundvee berekend middels de IPCC-GPG Tier 2 methode ]
 
Smink W, Pellikaan WF, van der Kolk LJ, van der Hoek KW

45 p in English   2004

RIVM rapport 680125005
download pdf (364Kb)  
Alleen digitaal beschikbaar  Is tevens verschenen als FIS rapport FS 04 12 E, Feed Innovation Services, Aarle-Rixtel. Verder is het als nederlandstalig rapport verschenen onder nummer RIVM 680125001.  

Toon Nederlands

English Abstract
Following the IPCC GPG Guidelines the enteric fermentation emission is calculated as a percentage of the gross energy intake in cattle feedstuffs. The energy consumption for maintenance, activity, growth, lactation and pregnancy is described in detail. Combining this with the average rations for cattle the methane emissions are calculated. The report presents for the period 1990-2002 for all cattle categories the methane emission resulting from enteric fermentation.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Volgens de IPCC-GPG methode wordt de methaanemissie berekend als percentage van de door het dier opgenomen bruto energie met het voer. Het rapport beschrijft in detail de benodigde energie voor onderhoud, activiteit, groei, lactatie en dracht. Met behulp van de rantsoenen van het Nederlandse rundvee wordt vervolgens de bruto energie opname berekend. Het rapport presenteert voor de volledige periode 1990-2002 voor alle rundveecategorieen de methaanemissie als gevolg van pensfermentatie.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2005-03-23 )