|   print

Broeikasgasmodule BBPR
[ Module for greenhouse gases in BBPR ]
 
Schils RLM, Oudendag DA, van der Hoek KW, de Boer JA, Evers AG, de Haan MH

51 p in Dutch   2006

RIVM rapport 680125006
download pdf (595Kb)  
Available from: Animal Sciences Group, Lelystad  Tevens uitgebracht als PraktijkRapport Rundvee 90 Tevens uitgebracht als Alterra rapport 1268  

Toon Nederlands

English Abstract
BBPR is the Dutch program for calculating the effect of management decisions of the farmer on the corresponding use of feed, fertilizers, herd composition, investment costs, and annual costs. This report describes the extension of BBPR with a module for greenhouse gases. The present level of methane and nitrous oxide emissions is indicated as well as the result of measures to reduce these emissions. Measures taken into account are increasing the share of fodder maize in the ration, decreasing the grazing time, use of fertilizer without nitrate in spring. Also the effect of co-digestion of animal manure with fodder maize is discussed.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In BBPR, BedrijfsBegrotingsProgramma Rundvee is een module ingebouwd om de broeikasgasemissies vanuit de rundveehouderij te kunnen berekenen. Hiermee kan de actuele broeikasgasemissie van een rundveebedrijf berekend worden. Tevens kan het effect aangegeven worden van maatregelen om de emissie te verminderen, alsmede de daarmee gepaard gaande kosten. In het rapport worden enkele maatregelen doorgerekend, zoals verhoging van het aandeel snijmais in het rantsoen, vermindering van de weidegang, gebruik van nitraatloze kunstmest in het voorjaar. Als laatste maatregel is doorgerekend co-vergisting met behulp van snijmais.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Animal Sciences Group Alterra
( 2006-03-10 )