|   print

Het 'VELD'-project, addendum. Uitwerking juli en augustus 2003
[  ]
 
van den Broek MMP, van Pul WAJ, van Jaarsveld JA, Smits MCJ

16 p in Dutch   2007

RIVM briefrapport 680150001
download pdf (328Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In een gebied van 3x3 km rond het dorp Vragender in de Achterhoek zijn uitgebreid metingen van ammoniakconcentraties (NH3) gedaan en emissies berekend aan de hand van in detail geregistreerde agrarische activiteiten. Op basis van deze emissies zijn modelberekeningen gedaan met het OPS-STe (korte termijn) verspreidingsmodel.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM MNP ASG-WUR
( 2007-10-12 )