|   print

Measuring ammonia emissions from manured fields
[ Het meten van ammoniakemissies van bemeste velden ]
 
Berkhout AJC, van der Hoff GR, Bergwerff JB, Swart DPJ, Hensen A, Kraai A, Bleeker A, Huijsmans JFM, Mosquera J, van Pul WAJ

80 p in English   2008

RIVM rapport 680150003
download pdf (3644Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)and the Energy Research Centre of the Netherlands (ECN) have developed two novel instruments to measure atmospheric ammonia emissions from manured fields - a lidar (light detection and ranging) and a TDL (tuneable diode laser). Insight into ammonia emissions is necessary in order to comply with European Union policy that current emission levels be reduced by 2010. Ammonia causes the eutrophication and acidification of nature reserves and contributes to the formation of particulate matter.
The measurements obtained using the lidar and TDL are in good agreement. On grassland, both instruments measured relatively high levels of emissions relative to those obtained in the past using other instruments, but the values fell within the range of those past measurements. On arable land, the measurements obtained using the new methods did not differ from average emission levels based on previous measurements.
The new instruments revealed that ammonia emissions from a manured field peak later than expected: not directly after the manure is applied, but 1-2 hours later. Consequently, with the aim to improve national emission numbers, the use of a model that explicitly takes into account the most important environmental variables is recommended.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM en het Energie Onderzoekcentrum Nederland (ECN) hebben twee nieuwe meetinstrumenten ontwikkeld om de ammoniakuitstoot van bemeste velden te meten. Het gaat om respectievelijk een LIDAR (Light Detection and Ranging) en een TDL (Tuneable Diode Laser). Een belangrijke reden om een goed beeld van ammoniakemissies te krijgen is de Europese verplichting om deze emissies voor 2010 terug te dringen. Door ammoniak verzuren natuurgebieden en bevatten ze te veel voedingsstoffen. Ook draagt ammoniak bij aan de vorming van fijn stof.
De resultaten van de twee instrumenten komen goed met elkaar overeen. Op grasland meten ze relatief hoge emissies vergeleken bij metingen in het verleden, maar wel binnen de bandbreedte ervan. Op bouwland is geen verschil gemeten tussen de emissies met de nieuwe meetmethoden en gemiddelde emissies gebaseerd op eerdere metingen.
Daarnaast bleek de maximale uitstoot van een bemest veld op een ander moment op te treden dan verwacht: niet direct na het opbrengen van de mest, maar een tot twee uur later. Om de nationale emissiecijfers te verbeteren verdient het daarom aanbeveling een rekenmodel te gebruiken dat expliciet de belangrijkste omgevingsfactoren meeneemt.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM ECN WUR
( 2009-02-19 )