|   print

Monitoring of the soil quality and vegetation using data of remote sensing in the Ukraine : Project completion report
[ Monitoring van bodemkwaliteit en vegetatie in Oekraïne met gebruik van aardobservatiegegevens : Afsluitend projectrapport ]
 
Fraters B, Kovar K, de Jong S, Bartholomeus V, Grekov V, Panasenko V

50 p in English   2012

RIVM letter report 680271001
download pdf (1108Kb)  
Dit is het hoofdrapport. Het bijlagenrapport heeft nummer 680271001-A  

Toon Nederlands

English Abstract
Ukraine faces large challenges, as wind and water erosion endanger its highly productive, but vulnerable loess soils. Remote sensing and GIS provide tools to monitor vast areas at relatively low cost. These tools can be used to determine the areas threatened by erosion. In addition, they are suitable to monitor the effectiveness of measures against erosion. This way, necessary soil monitoring is less depending on costly on-ground monitoring stations. These findings are the result of research carried out by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) in co-operation with various Dutch and Ukrainian experts by order of EVD International.

Increasing needs and decreasing budget
The incentive of this research was the decreasing budget of the Ukrainian State Centre for Soil Fertility and Product Quality, Centerderzhrodyuchist. This institute is responsible for soil quality monitoring in the Ukraine as well as soil fertility analysis and advises. To assure sufficient food production in the near future, the need for detailed monitoring and information collection is increasing.

Safeguarding existing information
In addition to proposals for alternative monitoring systems, the project looked into options for digitalising Ukrainian soil data. The huge set of maps, results of lab analysis and field surveys, et cetera, in the possession of the institute, are mainly set down and recorded on paper. It is important to safeguard this irreplaceable information for trend analysis and to have them in a digital form. The infrastructure of the Global Soil Data Mapping project provides a suitable and cost-effective tool for this purpose.

Increasing the agricultural area
In closing, the project made a start with looking into an affordable technique and whether this technique could be used to determine the 'pollution state' of agricultural soil that were lost for production as a consequence of the accident with the nuclear power plan in Chernobyl. Ukrainian experts assume that the contamination of the soil has been reduced over the last 25 years in such a way that in some areas the land is suitable again for growing agricultural crops safe for human consumption. They will continue this research outside the framework of this project.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit is het hoofdrapport. Het bijlagenrapport heeft nummer 680271001-A
Alleen digitaal beschikbaar
Oekraïne heeft te kampen met wind- en watererosie, die de vruchtbare maar ook kwetsbare lössgronden bedreigen. Aardobservatie en geografische informatiesystemen (GIS) bieden de mogelijkheid om tegen relatief lage kosten grote bodemoppervlakten te monitoren. Met deze middelen kan worden vastgesteld welke gebieden door erosie worden bedreigd. Daarnaast zijn ze geschikt om de effecten van maatregelen tegen erosie te monitoren. Op deze manier is de noodzakelijke bodemmonitoring minder afhankelijk van kostbare grondstations. Dit blijkt uit onderzoek dat het RIVM in samenwerking met diverse Nederlandse en Oekraïense deskundigen heeft uitgevoerd in opdracht van AgentschapNL.

Toenemende behoeften en afnemende budgetten
Het onderzoek is ingesteld vanwege de afnemende budgetten van het Oekraïense Staatsinstituut voor Bodemvruchtbaarheid en Productkwaliteit Centerderzhrodyuchist. Dit instituut is verantwoordelijk voor zowel de monitoring van bodemkwaliteit als voor bodemvruchtbaarheidanalysen en bemestingsadvies. Om voldoende voedselproductie voor de toekomst zeker te stellen, neemt de behoefte aan gedetailleerde monitoring en informatieverzameling juist toe.

Bestaande informatie veiligstellen
Behalve voorstellen voor alternatieve monitoringssystemen, is uitgezocht hoe data over bodemgegevens van de Oekraïne het beste kunnen worden gedigitaliseerd. De vele kaarten, laboratoriumanalyses, veldwaarnemingen enzovoort, waar het land over beschikt zijn voornamelijk op papier vastgelegd. Voor trendanalyses is het van belang deze gegevens veilig te stellen en digitaal beschikbaar te hebben. De infrastructuur van het 'Global Soil Data Mapping'- project blijkt hiervoor een geschikt en kosteffectief instrument.

Uitbreiding van het landbouwareaal
Ten slotte is een start gemaakt met onderzoek waarbij wordt gekeken of met een betaalbare techniek de mate van verontreiniging kan worden beoordeeld van de landbouwgrond die 25 jaar geleden verloren is gegaan door het ongeluk met de kerncentrale in Tsjernobyl. Naar verwachting is de verontreiniging dermate sterk verminderd dat in bepaalde gebieden de bodem weer kan worden ingezet om agrarische gewassen te verbouwen. Dit onderzoek wordt door de Oekraïense experts voortgezet buiten het kader van dit project.

Dit is het hoofdrapport. Het bijlagenrapport heeft nummer 680271001-A

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM University of Utrecht Wageningen University Centerderzhrodyuchist
( 2012-12-06 )