|   print

Milieuaandachtsgebieden
[ Environmental concern areas ]
 
Jabben J, Potma C, Lutter S

97 p in Dutch   2007

RIVM rapport 680300003
download pdf (31656Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Many urban residential areas in the Netherlands experience environmental problems. Particularly within the major cities, extensive environmental damage is caused by noise and air pollution from roadway traffic. This was concluded from an inventory carried out by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). This report presents an overview of urban problem areas.
By order of the Ministry of Housing and Spatiol Planning, the RIVM made an inventory of environmental problems in urban regions in the Netherlands due to air pollution, noise, potential soil pollution and external safety risks. Environmental problems (exposure or exposure risks) were related to the presence of dwellings in each postal area where critical limit values are exceeded.
From the inventory, it appears that the critical exposure values are exceeded at many dwellings. Exceedences are often caused by air pollution (particulate matter and nitrogen oxide) and noise from road- and railway traffic. Many of these dwellings can be found in major cities with ringways (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht ) and also in the Province of Noord-Brabant.
Inventories are presented in a set of color coded maps, showing the type of environmental damage occurring and indicating the number of dwellings critically exposed in each postal area. The maps give policy makers and urban planners an overall picture of the residential areas demanding attention from an environmental point of view.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Veel woningen in stedelijke gebieden in Nederland ondervinden milieuproblemen. Met name de grote steden hebben last van geluidsoverlast en vervuilde lucht. Dit blijkt uit een inventarisatie van het RIVM. Dit rapport biedt een globaal overzicht van de milieuproblemen in stedelijk gebied.
In opdracht van het ministerie van VROM inventariseerde het RIVM de milieubelasting in stedelijke gebieden. Hierbij werd gekeken naar luchtkwaliteit, geluid, bodem en externe veiligheid. Bij de inventarisatie is naar stedelijke postcodegebieden gekeken waarin zich woningen met een kritieke milieubelasting bevinden.
Uit de inventarisatie blijkt dat veel woningen in stedelijke gebieden een overschrijding van kritische grenswaarden voor milieubelasting ondervinden. De overschrijding wordt vaak veroorzaakt door luchtvervuiling, in de vorm van hoge concentraties fijn stof en stikstofdioxide, en lawaai van weg- en railverkeer. Vooral in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Noord-Brabant spelen deze problemen.
Deelkaarten in dit rapport geven per postcodegebied aan welke milieuproblemen zich ter plaatse voordoen en hoe ernstig deze zijn. De kaarten bieden beleidsmakers en planologen een overzicht van de gebieden die in milieutechnisch opzicht aandacht vragen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2007-10-09 )