|   print

Geluidonderzoek op vier trajectcontrole locaties
[ Noise investigation of traffic speed control at four motorway sites ]
 
Jabben J, Potma C, Lutter S

52 p in Dutch   2007

RIVM rapport 680350001
download pdf (650Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The effects of the speed limit, introduced near the four major cities of the Netherlands in November 2005 remain under 1.5 dB. Along the A12 motorway at Voorburg (near The Hague) and the A20 motorway at Rotterdam, average noise levels decreased by 1.3 and 1.1 dBA respectively. Along the A10 motorway at Amsterdam an average decrease of 0.5 dBA was measured. No significant decrease in average noise levels was found along the A12 motorway at Utrecht. The cause of the smaller effect in Amsterdam and Utrecht is that here the comparative decrease of traffic speeds on the noisiest lanes is smaller. In Utrecht a larger noise reduction could be achieved if the speed limit on the main center lanes would also be set at 80 kilometer per hour.
As compared to the average noise levels, the decline of hourly measured maximum noise levels was larger. At Voorburg and Rotterdam, the maximum noise levels declined by respectively 2.5 and 2.0 dBA. At Amsterdam and Utrecht the maximum noise levels were found to have decreased by 1 and 1.3 dBA. Inhabitants of nearby, adjacent dwellings, within fifty to hundred meters distance of the motorways may benefit from these decreased maxima and experience an improved acoustical quality of their surroundings. The stronger decreased maximum noise levels stem from a more steady and even distribution of traffic numbers and speeds. It is therefore possible that the maximum noise levels will also show a decrease at less tight speed limits, as long as steadiness and even traffic distribution are maintained.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De effecten van de snelheidsmaatregel van november 2005 op rijkswegen rond de vier grote steden op de gemiddelde geluidniveaus zijn beperkt tot minder dan 1,5 dBA. Langs de A12 bij Voorburg en de A20 bij Rotterdam werd een afname gemeten van 1 tot 1,3 dBA. Langs het traject bij de A10 West in Amsterdam werd een afname gemeten van 0,5 dBA. Langs de A12 bij Utrecht werd geen afname van het gemiddelde niveau gemeten.
Op de locaties bij Rotterdam en Voorburg was de relatieve snelheidsverlaging op de rijstroken met de sterkste geluidemissie groter dan in Amsterdam en Utrecht. Dit verklaart de sterkere afname van geluidniveaus op eerstgenoemde locaties. In Utrecht is de geluidemissie van met name de hoofdrijbanen nauwelijks afgenomen. Dit zou naar verwachting wel het geval zijn indien ook op de hoofdrijbanen de snelheid op 80 kilometer per uur zou worden gehandhaafd.
In vergelijking met de gemiddelde geluidniveaus is er bij de maximale geluidniveaus die binnen elk uur zijn gemeten (pieken) een grotere afname gemeten. Bij Rotterdam en Voorburg zijn de maximale geluidniveaus met respectievelijk 2 en 2,5 dBA afgenomen. In Amsterdam en Utrecht was de afname respectievelijk 1 en 1,3 dBA. Direct omwonenden, binnen enkele honderden meters van de trajecten, kunnen de geluidsituatie na de maatregel daardoor als een verbetering ervaren. De sterkere afname van de piekniveaus houdt nauw verband met een gelijkmatiger verkeersstroom die door de trajectcontrole wordt afgedwongen. Het is daarom mogelijk dat een dergelijk effect ook al bij hogere trajectsnelheden zou optreden, mits het gelijkmatige uniforme gedrag van het verkeer behouden blijft.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM V&W-RWS Adviesdienst Verkeer en Vervoer V&W-RWS Dienst Weg en Waterbouw
( 2008-07-10 )