†|†  print

Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990-2009 : National Inventory Report 2011
[††]

van der Maas CWM, Coenen PWHG, Zijlema PJ, Baas K, van den Berghe G, te Biesebeek JD, Brandt AT, Geilenkirchen G, van der Hoek KW, te Molder R, Droge R, Peek CJ, Vonk J, van de Wyngaert I

282 p in English ††2011

RIVM rapport 680355004
download pdf (4062Kb)††

Toon Nederlands

English Abstract
The total greenhouse gas emission from the Netherlands in 2009 decreased by approximately 3% compared to the emission in 2008. This decrease is a result of the economic crisis, especially due to the decrease in the industrial production.
In 2009, total direct greenhouse gas emissions (excluding emissions from LULUCF - land use, land use change and forestry) in the Netherlands amount to 198.9Tg CO2 eq. This is nearly 7 % below the emissions in the base year 1990 (213.2 Tg CO2 eq).
This report documents the 2011 Netherlands' annual submission of its greenhouse gas emission inventory in accordance with the guidelines provided by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), the Kyoto Protocol and the European Union's Greenhouse Gas Monitoring Mechanism.
The report comprises explanations of observed trends in emissions; a description of an assessment of key sources and their uncertainty; documentation of methods, data sources and emission factors applied; and a description of the quality assurance system and the verification activities performed on the data.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In 2009 is de totale broeikasgasemissie van Nederland met ongeveer 3 procent gedaald ten opzichte van de emissie in 2008. Deze daling komt vooral door een lagere industriŽle productie als gevolg van de economische crisis. De totale broeikasgasemissie in 2009 bedraagt 198,9 Teragram (Megaton of miljard kilogram) CO2-equivalenten. Ten opzichte van het basisjaar 1990 (213,2 Tg CO2- equivalenten) is dit een afname van bijna 7 procent. Beide getallen zijn exclusief de emissies afkomstig uit het soort landgebruik en de verandering daarin, zoals natuurontwikkeling of ontbossing. (land use, land use change and forestry, LULUCF).
Dit blijkt uit een inventarisatie van broeikasgasemissies die het RIVM op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft opgesteld. Met deze inventarisatie voldoet Nederland aan de nationale rapportageverplichtingen voor 2011 van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (UNFCCC), van het Kyoto Protocol en van het Bewakingsmechanisme Broeikasgassen van de Europese Unie.
De inventarisatie bevat verder trendanalyses voor de emissies van broeikasgassen in de periode 1990-2009, een analyse van belangrijkste emissiebronnen (sleutelbronnen) evenals de onzekerheid in hun emissies. Daarnaast biedt de inventarisatie documentatie van de gebruikte berekeningsmethoden, databronnen en toegepaste emissiefactoren. Ten slotte bevat het een overzicht van het kwaliteitssysteem en de validatie van de emissiecijfers door de Nederlandse Emissieregistratie.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM TNO NL Agency Statistics Netherlands CBS Dutch Emission Authority Netherlands Environmental Assessment Agency
( 2011-07-01 )