|   print

CA/QC of Outside Agencies in the Greenhouse Gas Emissions Inventory : Update of the background information in the Netherlands National System
[ QA/QC van 'outside agencies' in de broeikasgassen emissieinventarisatie ]
 
Wever D

47 p in English   2011

RIVM Letter report 680355005
download pdf (267Kb)  
Alleen digitaal verschenen  

Toon Nederlands

English Abstract
Resulting from the obligations under the Kyoto Protocol a description of the quality assurance and quality control (QA/QC) of outside agencies must be added in the national system for the inventory of greenhouse gas emissions. This report is an update of the 2006 QA/QC descriptions and serves as a background document to the National System for greenhouse gasses. It describes for each outside agency in the inventory the QA/QC on there individual contribution and calculations of greenhouse gas emissions.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Voortvloeiende uit de verplichtingen onder het Kyoto protocol moet in het nationale systeem voor de inventarisatie van de broeikasgasemissies beschreven worden hoe de organisaties die emissies aanleveren, en niet onder de directe invloed van de kwaliteitscontrole en kwaliteitzorg van de emissieregistratie vallen (zogenaamde outside agencies), omgaan met hun kwaliteitscontrole en kwaliteitsborging (QA/QC). Dit rapport is een actualisatie van de in 2006 geļnventariseerde beschrijvingen en dient als achtergronddocument bij het Nationaal Systeem voor de inventarisatie van broeikasgassen. In dit rapport wordt per outside agency een beschrijving gegeven van de kwaliteitszorg en kwaliteitsborging die de organisaties toepassen op hun bijdrage aan de inventarisatie en berekening van de broeikasgasemissies.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2011-12-31 )