|   print

Opties voor reductie van fijn stof emissie uit de veehouderij
[ Abatement of PM10 emissions from animal housing ]
 
Aarnink AJA, van der Hoek KW

32 p in Dutch   2004

RIVM rapport 680500001
download pdf (508Kb)  
Verkrijgbaar bij: +31 (0)317 475 024 of info.agrotechnologyandfood@wur.nl  

Toon Nederlands

English Abstract
The Netherlands has to report to the EU how they comply with the PM10 emission standards. Animal housing contributes approx. 20% of the total Dutch PM10 emissions. Possible options for emission reduction are oil or fat addition to animal feed, air scrubbers, air filters, oil or water spraying in the animal house. Spraying with oil or water is the most cost effective method. However these methods need to be tested before they can be widely introduced.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het kader van de verplichte EU rapportage over haalbaarheid van PM10 emissie doelstellingen is een onderzoek uitgevoerd naar reductie mogelijkheden in veehouderijstallen. Deze bron omvat ongeveer 20% van de totale Nederlandse emissie van PM10. Bekeken zijn de volgende mogelijkheden: toevoegen van vet of olie aan het veevoer, biowassers, chemische wassers, filters, olie of water sproeien in de stal. De goedkoopste optie is het sproeien van olie of water. Er dient evenwel nog praktijkervaring opgedaan te worden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Agrotechnology & Food Innovations B.V. Wageningen
( 2005-03-02 )