|   print

Jaarrapportage 2011 : Luchtmeetnet IBP Hilversum
[ Yearly report 2011 : Air Monitoring Network IBP Hilversum ]
 
Stefess GC

38 p in Dutch   2013

RIVM briefrapport 680530004
download pdf (678Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In 2011 the ambient air quality at 3 permanent sites in the urban area of Hilversum complied with the EU limit values for particulate matter (PM10) and nitrogen dioxide (NO2). This was shown by continuous measurements, performed by the National Institute for Public Health and the Environment, in the territory of Hilversum and the neighbouring cities of Bussum and Laren. The purpose of these measurement is to get information on air quality changes during the implementation of traffic circulation enhancements by the local authority. The monitoring results for the year 2011 are in agreement with similar observations in 2009 and 2010.

The monitoring project has started with the measurement of particulate matter (PM10) in 2008, followed by nitrogen dioxide mid 2009. The monitoring effort aims to continue for 10 years at the site of Hilversum and presumably 5 years at Bussum and Laren. The relative contribution of traffic emissions to the air quality is assessed by comparison of concentration levels at traffic-oriented sites (Hilversum and Bussum) with those at a city background station (Laren).

The 24-hour averages of PM10 showed some variation throughout the year and the differences between the three monitoring stations were not significant. The average levels were also comparable with those at other urban monitoring stations of the National Air Quality Monitoring Network in the Netherlands.

Nitrogen dioxide levels showed more variation over the day with higher levels during morning rush hour. The yearly mean levels of nitrogen dioxide at the stations were somewhat lower than those of equally-typed stations in the National Air Quality Monitoring Network.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De concentraties fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) in de omgeving van Hilversum in 2011 voldoen op drie meetlocaties aan de normen. Dit blijkt uit de resultaten van luchtkwaliteitsmetingen van het RIVM in de gemeenten Hilversum, Bussum en Laren. De meetpunten zijn representatief voor de omgeving van Hilversum. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Hilversum om gegevens te leveren over de luchtkwaliteit voor het Integraal BereikbaarheidsPlan (IBP) Hilversum. De meetresultaten van 2011 komen overeen met die van de eerste jaren, 2009 en 2010.

Het zogeheten Luchtmeetnet IBP Hilversum is in 2008 gestart met metingen van fijnstof. Voor stikstofoxiden zijn metingen begonnen vanaf voorjaar/zomer 2009. Afgesproken is dat het meetnet in ieder geval gedurende 10 jaar in Hilversum gaat meten, en vooralsnog 5 jaar in Bussum en Laren. De concentraties op drukke wegen in Hilversum en Bussum worden hierbij vergeleken met die van een locatie in Laren met weinig verkeer. Op deze manier wordt een indruk verkregen van de mate waarin verkeer bijdraagt aan luchtverontreiniging in de periode waarin maatregelen voor het IBP Hilversum worden uitgevoerd. Het IPB is ingesteld om de doorstroom van verkeer in en rond Hilversum te verbeteren.

In 2011 verschilden de daggemiddelde fijnstofconcentraties op de drie stations onderling niet betekenisvol. De concentratieniveaus zijn vergelijkbaar met die van andere stedelijke meetstations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML).

De concentratie aan stikstofoxiden varieerde over de dag; de hoogste waarden werden tijdens de ochtendspits gemeten. De jaargemiddelde stikstof(di)oxidegehaltes op de stations van het IBP Meetnet zijn iets lager dan die van gelijksoortige type stations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2013-05-27 )