|   print

Monitoring luchtvaartgeluid. Trends in de geluidbelasting door luchtvaart
[ Monitoring Airport Noise. Trends in the noise impact of airports ]
 
Jabben J, Verheijen ENG, du Pon B

69 p in Dutch   2009

RIVM rapport 680555003
download pdf (5522Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
From the early years of civil jet aviation in the sixties, airport noise from Amsterdam Airport Schiphol (AAS) has reduced considerably. Although the number of flights has grown vastly, improved jet engines now produce much less noise and have amply compensated for traffic growth.
Further traffic growth of AAS is expected to be compensated by retirement of older airplanes. In particular this effect may be present in case of advanced phase out of the noisiest airplanes. In addition optimization flight paths could be used to reduce the noise impact. These measures are not only important for nearby dwellings, but are also advantageous for populated areas further away from the airport. Although the noise levels here are lower, more dwellings are involved that will profit from noise reduction.
In order to measure the total noise of an airport, a group noise level Gden is introduced. This indicator is a measure of the accumulation of noise levels on all dwellings in the surroundings of an airport and can be used to compare different airports. As for other National airports, both civil and military, their joint group noise level is only a few decibels below the noise impact of AAS. Apart from AAS, the main contribution to the total airport noise dose in the Netherlands comes from low path military flying, Rotterdam Airport and the military airbases Geilenkirchen (Germany), Volkel and Leeuwarden.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De geluidbelasting van civiele luchtvaart rond de luchthaven Schiphol is sinds de jaren zestig van de vorige eeuw afgenomen. Hoewel het aantal vluchten sterk is toegenomen, hebben nieuwe stillere staalmotoren tot een lagere geluidbelasting geleid.
De toekomstige groei van het luchtverkeer wordt naar verwachting gecompenseerd door de autonome vervanging van oudere vliegtuigen, vooral als de luidruchtigste toestellen versneld worden uitgefaseerd. Daarnaast kunnen aanvlieg- en landingsroutes worden geoptimaliseerd om de geluidbelasting te verminderen. Dit is niet alleen gunstig voor de woningen die vlakbij vliegvelden liggen, maar ook voor veraf gelegen woongebieden. Deze gebieden bevatten doorgaans meer woningen dan regio's vlakbij de vliegvelden waardoor meer woningen profiteren van een lagere geluidemissie.
Als maat voor de totale geluidsbelasting rondom luchthavens wordt de groepsgeluidbelasting Gden geintroduceerd. De groepsgeluidbelasting Gden is een maat voor de totale geaccumuleerde geluidbelasting op woningen rondom een luchthaven en kan worden gebruikt om luchthavens onderling met elkaar te vergelijken. De gezamenlijke groepsgeluidbelasting van alle regionale en militaire luchthavens, is slechts enkele decibellen lager dan die van Schiphol. Behalve van Schiphol komt de belangrijkste bijdrage van de zogeheten laagvliegroute 10 boven Oost-Nederland, Rotterdam Airport en de militaire vliegbases Geilenkirchen, Volkel (Drenthe) en Leeuwarden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM VROM Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) Geluidsnet
( 2010-01-18 )