|   print

De bijdrage van een kassencomplex aan de stikstofdioxideconcentratie
[ The contribution of greenhouses to nitrogen dioxide concentrations ]
 
Wesseling JP, Sauter FJ

16 p in Dutch   2007

RIVM rapport 680705001
download pdf (378Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
RIVM's determination of the area-averaged contribution of one or more greenhouses to nitrogen dioxide concentrations in 2007 yielded results for a singe greenhouse occupying 2 ha that are - according to recent Dutch law - considered to make a significant contribution to local air quality.
The Dutch Ministry for Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) had asked the RIVM to determine the NO2 concentration contributed by two sizes of greenhouse: one, occupying 2 ha and another, occupying 3 ha. All the relevant conditions were set down by the Ministry of VROM. The average concentration in an area of 250x250 m2 is relevant for judicial purposes. Average concentrations in an area of 1x1 km2 are required for determinations in the Dutch 'National Collaboration programme on Air quality'. RIVM used the calculations performed by TNO as the basis for determining average concentrations. The results can be used in the new Dutch 'National Collaboration programme on Air quality'.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Op verzoek van het ministerie van VROM heeft het RIVM de gebiedsgemiddelde bijdrage van een of meerdere kassen aan de stikstofdioxideconcentratie in het jaar 2007 vastgesteld. Voor een enkele kas ter grootte van 2 ha is de lokale concentratiebijdrage volgens nieuwe wetgeving zodanig dat de kas net niet 'in betekende mate' bijdraagt aan de lokale luchtkwaliteit.
Het ministerie heeft er voor gekozen om de concentratiebijdrage voor twee bedrijfsgroottes te laten bepalen: een kas van 2 ha groot en een kas van 3 ha groot. De kenmerken van de kassen zijn door het ministerie vastgesteld. In het kader van wettelijke toetsing is middeling van de concentraties over een gebied van 250x250 m2 relevant. Voor gebruik binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit zijn de bijdrage in een gebied van 1x1 km2 van belang. Op basis van berekeningen van TNO heeft het RIVM de gebiedsgemiddelde concentraties bepaald. De resultaten van de studie kunnen worden gebruikt in de invulling van het 'Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit' dat het ministerie van VROM aan het opzetten is.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2008-02-26 )