|   print

Meteorologie in CAR II
[ Meteorology in the CAR II model ]
 
Mooibroek D, Wesseling JP

29 p in Dutch   2007

RIVM rapport 680705002
download pdf (532Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The RIVM has developed and tested a methodology capable of increasing the accuracy of the air quality calculations by the CAR II model in streets with traffic. Adaptations to the original arithmetic method have led to better agreement between measurements carried out by the national air quality measurement network (LML) of the RIVM and results calculated with the model.
Dutch municipalities have been using CAR II (Calculation of Air pollution from Road traffic) since 2002. The current version of CAR II uses annual average data on wind velocity for predefined geographical regions in the Netherlands. These values can differ greatly between regions, which may lead to large differences - up to 20 percent - between the concentrations calculated for adjoining regions. It is therefore difficult to perform calculations for streets located at the interfaces of regions. The current CAR II model also disregards the gliding course of the annual averaged wind velocities within each region.
The proposed methodology for the CAR II model is more precise because it enables all available data on wind velocities to be incorporated into the calculations. Furthermore the split-up in regions is replaced by a so-called interpolated windfield, which enables the local situation to be described more accurately.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM heeft een verfijnde methodiek ontwikkeld en getest waarmee het CAR II-model nauwkeurigere gegevens over de luchtkwaliteit rond straten kan berekenen. Door de oorspronkelijke rekenmethode aan te passen komen de resultaten beter overeen met de metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) van het RIVM.
Lokale overheden gebruiken CAR II, dat staat voor Calculation of Air pollution from Road traffic, sinds 2002. Momenteel rekent CAR II met gegevens voor de jaargemiddelde windsnelheid in een aantal regio's waarin Nederland is opgedeeld. Verschillen tussen deze regiowaarden kunnen aanzienlijk zijn, waardoor de resultaten van de concentratieberekeningen op grensvlakken tussen regio's circa twintig procent kunnen verschillen. Hierdoor is het lastig berekeningen te maken voor straten die op grensvlakken tussen regio's liggen. Bovendien komt het glijdende verloop van de jaargemiddelde windsnelheid binnen regio's niet tot uiting.
De voorgestelde nieuwe methodiek is nauwkeuriger omdat hij gegevens over windsnelheden van meer meetpunten gebruikt. Bovendien is de regio-indeling vervangen door een zogeheten geinterpoleerd windveld, waardoor de lokale situatie beter wordt weergegeven.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2007-12-18 )