|   print

Invloed van vegetatie op stikstofdioxideniveaus. Een orienterend onderzoek
[ Impact of vegetation on nitrogen dioxide concentrations ]
 
Bloemen HJT, Uiterwijk W, Wesseling J

21 p in Dutch   2007

RIVM rapport 680705003
download pdf (303Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The adsorption of nitrogen dioxide by vegetation in the form of deciduous trees in a typical urban street with trees loaded with a large amount of leafs (Dutch lime trees) appears not to lower the nitrogen dioxide (NO2) concentration in that street.
In a study conducted by National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) during the largest part of the year (42 weeks) NO2 concentrations (14 day averages) were measured on a number of locations on the Maliebaan, a broad lane near the centre of the town of Utrecht with several roadways and a high number of large trees. The temporal variation of the NO2 concentrations followed that of concentrations at other locations in Utrecht and at a near rural background site and remain unchanged when the trees lost their leafs in the autumn of 2006. Differences in concentration between the various simultaneously collected samples on the Maliebaan, on the walls of the houses lining the Maliebaan and under the trees near the roadway remain the same after the growing season has passed.
Based on the findings of this orientation it can be concluded that vegetation has little or no impact on the nitrogen concentrations in an urban environment.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Adsorptie van stikstofdioxide door bomen (Hollandse lindes) blijkt geen meetbare invloed te hebben op de concentraties in een typische straat in een stedelijke omgeving.
In een onderzoek, uitgevoerd door het RIVM gedurende een klein jaar (42 weken) zijn de concentraties stikstofdioxide op een aantal locaties op de Maliebaan te Utrecht gemeten als 14-daagse gemiddelde waarden. De Maliebaan is een brede laan met een hoofdrijbaan en aan beide zijden een fietspad en een ventweg en enkele rijen Hollandse lindes hiertussen. De variatie van de NO2-concentraties in de tijd volgden die van andere locaties in Utrecht en bleven ongewijzigd nadat het blad van de bomen was verdwenen tijdens de herfst van 2006. Tussen de verschillende locaties op de Maliebaan, zowel aan de muren van de huizen langs de Maliebaan, als onder het bladerdak nabij de rijbaan, bleken slechts geringe concentratieverschillen te bestaan die zowel tijdens het groeiseizoen als daarna instant bleven.
Op grond van dit orienterend onderzoek kan geconcludeerd worden dat de invloed van begroeing in de vorm van bomen op stikstofdioxideconcentraties in een stedelijke omgeving gering zullen zijn. De resultaten van dit onderzoek kunnen een bijdrage leveren aan verder onderzoek naar de ontwikkeling van maatregelen voor de reductie van luchtverontreinigingniveaus in steden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2007-12-14 )