|   print

Bijlagenrapport LMM in de kleiregio 1996-2008
[ Annex report: the LMM programme in the clay region 1996-2008 ]
 
Lukacs S, van den Ham A, Daatselaar C

101 p in Dutch   2012

RIVM rapport 680717024-B
download pdf (2302Kb)  
Dit is het bijlagenrapport. Het hoofdrapport heeft nummer 680717024-A  

Toon Nederlands

English Abstract
Research carried out by LEI and RIVM shows that the amount of fertilizer used on Dutch farms in the clay region declined during the period 1996-2008 as a result of the minerals policy (RIVM report 680717024A/2012). The data on which this study is based are presented separately in this annex report. This report also contains some background documents on the calculation methods of agricultural practice.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
N.B.: Dit is het bijlagenrapport. Het hoofdrapport heeft nummer 680717024-A

Uit onderzoek van het LEI en het RIVM blijkt dat van 1996 tot en met 2008 gemiddeld genomen minder meststoffen minder meststoffen op landbouwbedrijven in de kleiregio zijn gebruikt (RIVM rapport 680717024A/2012). De data waarop dit onderzoek is gebaseerd zijn apart opgenomen in dit bijlagenrapport. Dit rapport bevat daarnaast enkele achtergronddocumenten over de berekeningsmethoden van de landbouwpraktijk.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM LEI
( 2012-08-23 )