|   print

STAMINA - Model description. Standard Model Instrumentation for Noise Assessments
[ STAMINA - Model beschrijving. Standard Model Instrumentation for Noise Assessments ]
 
Schreurs EM, Jabben J, Verheijen ENG

36 p in English   2010

RIVM rapport 680740003
download pdf (2051Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report describes the STAMINA model (Standard Model Intrumentation for Noise Assessments), which was developed at RIVM. The instrumentation is used to map environmental noise in the Netherlands. The STAMINA model implements the standard Dutch Calculation method for traffic and industrial noise, which is used in the Netherlands to implement the European Environmental Noise Directive. The STAMINA model is used to support and advise the Ministry of Housing Spatial Planning and the Environment in developing new noise policies and noise legislation.
The STAMINA model can be used to create noise maps, showing the noise levels due to traffic and industrial noise. These noise maps can be consulted online (http://www.rivm.nl/milieuportaal/onderwerpen/geluid/geluidbelasting/), yet can not be used to examine the noise legislation.
Combining the noise produced by road-, railway-, air traffic and industrial noise, an overall picture of the noise exposure in the Netherlands can be made. The noise levels are shown in Lden. This noise indicator averages the noise produced in one day, with penalties for noise produced in the evening and nighttime. The Lden indicator is standardized in the EU.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Deze rapportage beschrijft het STAMINA-model, dat staat voor Standard Model Instrumentation for Noise Assessments en door het RIVM is ontwikkeld. Het instituut gebruikt dit standaardmodel om omgevingsgeluid in Nederland in kaart te brengen. Het model is gebaseerd op de Standaard Karteringsmethode voor verkeerslawaai en industrielawaai, die in Nederland is voorgeschreven om de Europese richtlijn voor omgevingslawaai uit te voeren. Met het STAMINA-model ondersteunt het RIVM beleid over en monitoring van omgevingsgeluid voor het ministerie van VROM.
Het STAMINA-model levert data waarmee geluidkaarten worden gemaakt. Deze kaarten geven een beeld van de geluidbelasting. De kaarten zijn online beschikbaar (http://www.rivm.nl/milieuportaal/onderwerpen/geluid/geluidbelasting/), zodat geinteresseerden op postcodeniveau een beeld kunnen krijgen van de geluidbelasting in hun omgeving. De kaarten zijn niet geschikt om wettelijke normen voor geluid te toetsen.
Door kaarten met uiteenlopende informatie over geluid samen te voegen, bijvoorbeeld van vliegverkeer, wegverkeer en spoorwegen, kan een totaalbeeld geschetst worden van de geluidbelasting in heel Nederland. De geluidbelasting wordt aangeduid met de eenheid Lden. Deze indicator geeft weer wat de geluidbelasting gemiddeld over een dag is. Hij maakt daarbij onderscheid tussen de waarden van de dag, avond en nacht en geeft deze waarden vervolgens gecombineerd en gewogen weer. Lden wordt in de Europese Unie als standaard gebruikt.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2010-08-03 )