|   print

[  ]
 
Strik, J.J.T.W.A.

p in Dutch   1986

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Good Laboratory Practice heeft betrekking op de organisatie van laboratoriumonderzoekingen en op de omstandigheden en voorwaarden waaronder deze studies worden opgezet, uitgevoerd, gevolgd, gegevens worden vastgelegd, de resultaten worden bewaard en gerapporteerd. In deze GLP handleiding worden de GLP regels beschreven. Aan de hand hiervan kan de projectleider een onderzoeksproject opzetten en doen uitvoeren. Tevens is deze handleiding een leidraad voor de inspecteur die toezicht houdt op de GLP.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1986-08-31 )