|   print

Eindrapportage. Invoering en gebruik van een geautomatiseerd registratiesysteem voor binnenmilieuklachten t.b.v. gezondheidsdiensten
[ Implementation and use of a computerized system for the registration of Indoor Air Complaints at Municipal Health Services in the Netherlands ]
 
van Bruggen M, Fast T, Pronk CW

25 p in Dutch   1995

RIVM Rapport 691310003
download pdf (871Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
An overview is presented of complaints on Indoor Air Quality as submitted to the Municipal Health Services (MHS) between 1991 and 1994. Only results from MHS that were running BIMI (a computerized registration system) were considered. Some 40% of complaints were health related, with major contributions from non-specific complaints like headache and nausea (33%) and complaints related to COLD or coughing (25%). Immediately following health complaints came those on adverse physico-chemical characteristics of the buildings (25%), with emphasis on moulds and moisture (64%). After expert judgment some 20% of all complaints appeared to be unfounded. Additional information is given on the process of implementation of this system among all Dutch MHS, and the problems that were encountered.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van bij gezondheidsdiensten (ggd's) gemelde klachten over de kwaliteit van het binnenmilieu. Het gaat om klachten gemeld bij die ggd's die tussen 1991 en 1994 gebruik maakten van het geautomatiseerde registratiesysteem BIMI. Circa 40% van de klachten waren gezondheidsklachten, gevolgd door fysisch-chemische klachten (25%). De gezondheidsklachten bestonden voor 33% uit aspecifieke klachten, hoofdpijn, misselijkheid, moeheid, en voor circa 25% uit klachten die verband houden met CARA of hoesten. Van de fysisch-chemische klachten betreft circa 64% klachten over de aanwezigheid van vocht en schimmels. Na huisbezoek en indien nodig verder onderzoek, blijkt zo'n 20% van de klachten uiteindelijk ongegrond. In het rapport wordt verder nog ingegaan op de implementatie van dit systeem en de omstandigheden die gebruik door een meerderheid van ggd's in de weg hebben gestaan.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1995-01-31 )