|   print

[  ]
 
Beek ACW van de ; Wiel HJ van de

19 p in Dutch   1994

Toon Nederlands

English Abstract
Portable commercially available X-ray fluorescence spectrometers have been investigated on their applicability for screening of plastics samples on cadmium concentrations beyond 50 mg/kg, the limit value mentioned in the Dutch Decree on Cadmium. Three instruments have been evaluated. It has been shown that using grinded samples one calibrated spectrometer could be applied very effectively on the spot to select samples prior to analysis by methods mentioned in de Dutch Decree on Cadmium. Also grinding of samples can be executed on the spot. Pretreatment and analysis will take approximately 15 min. The instruments contain a X-ray source. Applying such an instrument requires a local expert of skill level 4.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Ten behoeve van een snelle screening van kunststoffen op cadmiumgehaltes hoger dan de waarde van 50 mg/kg genoemd in het Cadmiumbesluit werd een onderzoek, vastgelegd in onderzoeksplan 93/LAC/692210/Cdscreening/00, uitgevoerd naar de toepasbaarheid van draagbare commercieel verkrijgbare rontgenfluorescentie-apparatuur. Drie instrumenten werden onderzocht. Gebleken is dat voor gemalen monsters van kunststoffen een gekalibreerd instrument met grote trefzekerheid ter plaatse kan worden ingezet t.b.v. de voorselectie van monsters die met de in het Cadmiumbesluit genoemde meetmethoden moeten worden geanalyseerd ter vaststelling van overtreding. Ook het malen van monsters kan ter plaatse worden uitgevoerd. De voorbewerking en analyse neemt ca. 15 min. in beslag. De apparatuur bevat een rontgenbron. Het gebruik van de apparatuur vereist een lokaal stralingsdeskundige met deskundigheidsniveau 4.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1994-12-31 )