|   print

Mogelijkheden voor snelle kwantitatieve analyse van cadmium in kunststoffen met golflengte-dispersieve rontgenfluorescentiespectrometrie
[ Feasability of rapid quantitative analysis of cadmium in plastics using wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometry ]
 
van de Beek ACW, Ritsema R, van de Wiel HJ

20 p in Dutch   1995

RIVM Rapport 692210005
download pdf (630Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
For adequate uphold of the Dutch Degree on Cadmium a rapid determination of cadmium in plastics is necessary. However, conventional applications are very timeconsuming. Wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry is an attractive technique for screening. It is shown that WD-XRF in combination with software to reduce matrix influences allows for the quantitative analysis within 20 minutes. The method is applicable to regular plastics and does not require plastics standards for calibration.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Voor adequate handhaving van het Cadmiumbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen blijkt een snelle bepaling van het cadmiumgehalte in kunststof noodzakelijk. De aangewezen technieken zijn erg tijdrovend. Golflengte-dispersieve rontgenfluorescentie-spectrometrie (WD-XRF) is een geschikte techniek om het cadmiumgehalte te screenen. WD-XRF in combinatie met speciale software om de matrixeffecten te reduceren, maakt het mogelijk een kwantitatieve analyse van elementen in kunststof uit te voeren in circa 20 minuten. De methode is geschikt voor kunststoffen, er zijn geen matrixafhankelijke standaarden vereist. Het gehalte aan cadmium gemeten met de combinatie XRF / Uniquant bedraagt 88 - 110% van het gehalte aan cadmium gemeten met Instrumentele Neutronen Activerings Analyse (INAA).

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1995-12-31 )