|   print

[  ]
 
Vlugt JC van der ; Veer B van der

67 p in Dutch   1998

Toon Nederlands

English Abstract
Restoration of the highly eutrophic Reeuwijk lakes (ca 700 ha) started in 1986 by reducing the external phosphorus loading. Two lakes, Lake Elfhoeven and Lake Nieuwenbroek, differing in phosphorus load and residence time were selected for monitoring water quality parameters before (1983-1985) and after (1986-1992) these restoration measures. Reduction of the external phosphorus loading did not result in lower phosphorus concentrations in both lakes. In contrast, phosphorus and nitrogen increased in lake Nieuwenbroek. Seasonal cycles point to a strong internal loading of nutrients. In both lakes phytoplankton biomass, measured as chlorophyll-a and seston increased. The number of blue-green algae increased in both lakes, but especially in Nieuwenbroek. Transparency in the lakes slightly decreased. Restoring the lakes after four decades of P-loading can presumably not simply be done by lowering the external P-load alone. Supplemantary in-lake measures like biomanipulation in combination with reduction of the internal phosphorus loading may be accelerate the restoration process.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Geconcludeerd wordt dat ondanks de sterk verlaagde fosfaatconcentratie in het aangevoerde water van de Rijn en de ter plaatse genomen maatregelen ter verlaging van de fosfaatconcentratie in de plassen, zoals defosfatering van het effluent van de nabijgelegen awzi en riolering van de bebouwing langs de plassen de overmatige algengroei in de plassen niet is afgenomen. De fosfaatconcentratie in de plassen is niet afgenomen en de hoeveelheid blauwwieren is, zowel relatief als absoluut, toegenomen. Aanbevolen wordt de mogelijkheid nader te onderzoeken de bezinking van zwevend stof te bevorderen door het graven van enige putten van 5-10 m in deze plassen, die gemiddeld 1.5 m diep zijn. Tevens wordt aanbevolen de permanente aanwas van de visstand door de beroepsvisserij te laten reduceren. Nader onderzoek naar de effecten van een combinatie van biomanipulatie en fosfaatfixatie door coagulatie met ijzer is gewenst.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1997-10-31 )