|   print

[  ]
 
Frinking LJ ; Vlugt JC van der

113 p in Dutch   1998

Toon Nederlands

English Abstract
The biological parameters discussed are the phytoplankton community structure, the zooplankton species composition and biomass, the abundance of macrophytes and the fish community structure in Lake Klein Vogelenzang. The biological parameters are also discussed in the RIVM-reports which discribe the development of the waterquality parameters after P-reduction measures were take in Elfhoeven and Nieuwenbroek (703711002) and biomanipulation and P-fixation studies were carried out in Klein Vogelenzang/Groot Vogelenzang (703711003). A summary report about these studies is also available (703711004).

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het betreft de parameters fytoplankton, zooplankton, waterplanten en in beperkte mate vis. Met verschillende methoden zijn de groeibeperkende nutrienten bepaald voor het fytoplankton. Voor de plassen Klein- en Groot Vogelenzang is de fosfaatnalevering vanuit de bodem bepaald. De biologische parameters worden ook in combinatie met chemische en fysische waterkwaliteitsparameters besproken in de RIVM rapporten, die de resultaten beschrijven van de studie naar de effecten van eutrofieringsbestrijding in Elfhoeven en Nieuwenbroek (703711002) en naar de effecten van biomanipulatie in Klein Vogelenzang en P-fixatie in Groot Vogelenzang (703711003) en in het eindrapport over deze studies (703711004).

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1997-10-31 )