|   print

Ionchromatografische analyse van enkele organische anionen
[ Ion chromatographic analysis of some organic anions ]
 
Neele J, Cleven RFMJ, Jonker N, Versteegh JFM

46 p in Dutch   2000

RIVM Rapport 703713012

Toon Nederlands

English Abstract
This rapport presents the development, the performance characteristics and the application of an ion chromatographic method for the determination of some organic anions in water. Separation of acetate, formate and oxalate is carried out with an AS10HC column and gradient elution with sodium hydroxide. After chemical suppression the components are detected with conductivty and UV-detection (192 nm). The performance characteristics are determined are the precision, detections limits, resolutions and recovery data. The repeatability for acetate, formate and oxalate are is 5, 3 and 2 % for a mixed standard of 1 umol/l and 3, 1 and 3% for 4 umol/l respectively. The detection limits for acetate, formate and oxalate are 0,1umol/l 6, 5 and 9 ug/l respectively. Results for recovery experiments are adequate with average values of 83, 95 en 92 % for acetate formate and oxalate respectively (n=24). The method was applied in the studies of small organic anions in samples of production of drinking water treated with ozonated drinking waters. Small amounts, till 0,20 mg/l (3,3 umol/l) acetate 0,25 mg/l (5,6 umol/l) formate 0,25 mg/l (2,8 umol/l) and oxalate are build by ozonisation of water. The resulting analytical procedure of this study is described in a usefull format.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Er wordt een beschrijving gegeven van de ontwikkeling, de prestatiekenmerken en de toepassing van een ionchromatografische methode voor de bepalingen van enkele organische anionen in water. Acetaat, formiaat en oxalaat worden van o.a. anorganische anionen gescheiden met een AS10 HC kolom met gradient elutie met loog. Na chemische suppressie wordt gedetecteerd met geleidbaarheids- en UV-detectie bij 192 nm. De aantoonbaarheidsgrenzen voor acetaat, formiaat en oxalaat in ruw water bedragen 0,1 umol/l. De terugvinding van de methode is getoetst in drinkwater en watertypen (grond- en oppervlaktewater) waaruit drinkwater geproduceerd wordt. De gemiddelde waarden bedragen 83, 95 en 91 % (n=24) respectievelijk voor acetaat, formiaat en oxalaat. De herhaalbaarheid voor een 1 umol/l mengstandaard van acetaat, formiaat en oxalaat bedraagt respectievelijk 5, 3 en 2% en voor een 4 umol/l mengstandaard 3, 1 en 3%. De ontwikkelde methode is toegepast in het onderzoek naar organische anionen in onder andere geozoniseerd drinkwater en watertypen waaruit drinkwater geproduceerd wordt. Voorbehandeling is voor deze analyses niet noodzakelijk gebleken. Bepalingen van ionchromatografische analyses van acetaat, formiaat en oxalaat in de diverse matrices zijn verricht. De aanwezigheid van de hoeveelheden aan monsters toegevoegd acetaat, formiaat en oxalaat kon met de methode worden bevestigd. De acetaat-, formiaat- en oxalaat- concentraties in de monsters varieerden van 0,1 tot 5,6 umol/l. De ontwikkelde methode is beschreven in een bruikbaar formaat dat in dit rapport is opgenomen. Het onderzoek werd verricht in de periode januari 2000 tot april 2000.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2001-03-23 )