|   print

Geneesmiddelen in drinkwater en drinkwaterbronnen
[ Pharmaceuticals in drinking water and resources for drinking water ]
 
Versteegh JFM, van der Aa NGFM, Dijkman E

53 p in Dutch   2007

RIVM rapport 703719016
download pdf (254Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Pharmaceuticals are present in drinking water and drinking water resources in very low concentrations. However, the amounts are so low that effects on public health are negligible. This was shown in an RIVM investigation performed under the authority of the Dutch Ministry for Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM). The most frequently detected medicines in drinking water are almost non-degradable in the environment and/or are frequently used.
This investigation represents a follow-up to the research done by four water research institutes in 2003(Report 703719004); at that time RIVM detected four pharmaceuticals in drinking water. Recently, RIVM has investigated 22 pharmaceuticals for amounts present in drinking water and drinking-water resources. For this, a monitoring programme was conducted at 22 drinking-water production sites.
In spite of low concentrations, detected pharmaceuticals are probably more frequently found in drinking water compared with several years ago. Medicines detected in 2003 were also found in this current investigation. The analgesics, salicylic acid (mainly from aspirin), phenazon and the anti-epileptic carbamazepin were detected most frequently. The synthetic hormone from the contraceptive pill was not found, while traces of the tranquilizer, prozac, were found in a few samples.
At the beginning of 2007 the Dutch government proposed a package of policy measures to decrease the discharge of human and veterinary pharmaceuticals to water. Examples of these measures are reducing the use of pharmaceuticals, collecting and destroying unused pharmaceuticals, and developing pharmaceuticals which are better absorbed in the body and better degradable in the environment. This investigation supports the announced policy measures as being useful and necessary to protect the aquatic environment and drinking water against pollution by pharmaceuticals now and in the future.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Geneesmiddelen komen in zeer lage concentraties voor in drinkwater en drinkwaterbronnen. De hoeveelheden zijn echter zo laag dat effecten op de volksgezondheid zijn te verwaarlozen. Dit blijkt uit een inventarisatie van RIVM in opdracht van het ministerie van VROM. De meest voorkomende medicijnen in drinkwater en drinkwaterbronnen zijn slecht afbreekbaar in het milieu en/of worden veel gebruikt.
De inventarisatie is een vervolg op onderzoek van vier waterinstituten in 2003 (RIVM rapport 703719004). Het RIVM heeft destijds vier geneesmiddelen in drinkwater aangetoond. Nu heeft het RIVM van 22 geneesmiddelen onderzocht in welke hoeveelheden ze voorkomen in drinkwater en drinkwaterbronnen. Hiervoor is een meetprogramma tweemaal uitgevoerd bij 22 drinkwaterproductielocaties. Ondanks de lage concentraties blijkt dat geneesmiddelen waarschijnlijk vaker voorkomen in drinkwater dan enkele jaren geleden. De medicijnen die in 2003 zijn aangetroffen zijn ook in het huidige onderzoek aangetoond. De pijnstillers acetylsalicylzuur (overwegend afkomstig van aspirine) en fenazon en het epilepsiemiddel carbamazepine werden het vaakst aangetroffen. Het synthetisch hormoon van de anticonceptiepil is niet aangetoond. Van het antidepressivum prozac is in enkele gevallen een spoortje aangetroffen.
Om de verspreiding van humane en diergeneesmiddelen naar water te verminderen heeft het kabinet begin 2007 een pakket aan beleidsmaatregelen voorgesteld. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het beperken van geneesmiddelgebruik, het inzamelen en vernietigen van ongebruikte medicijnen, en het ontwikkelen van geneesmiddelen die beter worden opgenomen in het lichaam en makkelijker worden afgebroken in milieu. Volgens dit onderzoek zijn de aangekondigde beleidsmaatregelen nuttig en nodig om het watermilieu en het drinkwater nu en in de toekomst te beschermen tegen verontreiniging met medicijnen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2007-09-13 )