|   print

Legionella in water : Ontwikkeling van een amoebe-kweek-PCR methode voor detectie van legionella
[ Legionella in water : Development of an amoeba coculture-PCR method for detection of Legionella ]
 
Schalk JAC, Lodder WJ, Rutjes SA, Schets FM, de Roda Husman AM

36 p in Dutch   2010

RIVM rapport 703719039
download pdf (413Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Some Legionella species can be harmful for public health. The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has developed a new method for detecting Legionella bacteria that are present in water. First, samples that are investigated for the presence of Legionella are placed onto amoeba which are single-celled organisms in which Legionella bacteria can grow. The multiplied bacteria are subsequently detected by polymerase chain reaction (PCR) or culture on solid agar plates.
Each year many cases of pneumonia caused by Legionella are reported to the RIVM. However, it is hardly ever possible to find the source of infection in the patient's environment. This is probably due to the fact that current methods for detecting Legionella in water samples are limited. We anticipate that the amoebic coculture-PCR method will be able to overcome these limitations although this still has to be validated.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Specifieke soorten legionellabacterien kunnen schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Het RIVM heeft een nieuwe methode ontwikkeld waarmee legionellabacterien die in water zitten, kunnen worden aangetoond. Eerst worden legionellabacterien gekweekt op amoeben, eencelligen waarin de bacterien kunnen groeien. De vermeerderde bacterien worden vervolgens aangetoond met polymerase chain reaction (PCR) of met kweek op mediumplaten.
Jaarlijks worden veel gevallen van longontsteking als gevolg van een legionellabacterie gemeld bij het RIVM. Het lukt echter zelden om in de omgeving van deze patienten de bron van de besmetting te vinden. Dit komt waarschijnlijk doordat bestaande methoden niet in staat zijn om alle legionellabacterien in watermonsters op te sporen. De amoebe-kweek PCR-methode kan dit naar verwachting wel, maar dit moet nog worden gevalideerd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2010-09-07 )