|   print

Maatregelen na een radiologische besmetting van drinkwater en drinkwaterbronnen
[ Countermeasures following a radiological contamination of drinking water and drinking water sources ]
 
Kwakman PJM, Versteegh JFM

p in Dutch   2010

RIVM rapport 703719043
download pdf (752Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The possible radiological contamination of drinking water must be considered following a radiological event. Drinking water companies in the Netherlands are lawfully obliged to supply an acceptable amount of 'clean' emergency drinking water. One option is to utilize their emergency water reserves in order to minimize radiation exposure resulting from the consumption of contaminated drinking water. A second option would be to change the abstraction point of the raw water used to produce drinking water.
These were the conclusions drawn by the RIVM following its investigation of possible recovery actions for handling such a situation. This first inventory of recovery actions aimed at managing radioactive contaminants in drinking water in the Netherlands was carried out by order of the Inspectorate of the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment. There is an ongoing need for clean drinking water, and a rapid and effective recovery action is required following a radiological contamination incident. The two recovery actions proposed in the inventory are taken from a European Handbook and subsequently adapted to the Netherlands for implementation at the national level.
The investigation also determined contamination levels in terms of their respective health risks and the countermeasures that should be taken. In addition, the report contains decision trees to determine the specific actions to be taken and annexes with worked-out scenarios. The emphasis of the report is on the management of radiological contaminants in drinking water that is delivered to the public as tapwater.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Drinkwater kan door een radiologisch incident verontreinigd raken met radioactief materiaal. Om de stralingsdosis na de consumptie van drinkwater te beperken, kunnen Nederlandse drinkwaterbedrijven nooddrinkwater verstrekken. Drinkwaterbedrijven zijn wettelijk verplicht deze voorziening te kunnen leveren. Ook kunnen ze een andere bron dan de vervuilde kiezen om drinkwater van te produceren.
Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM in opdracht van de VROM Inspectie. Hierin zijn voor het eerst de handelingsperspectieven van drinkwaterbedrijven in deze situatie geinventariseerd. Schoon drinkwater is altijd nodig en na een radiologische besmetting van drinkwater is snel handelen noodzakelijk. De handelingsperspectieven zijn ontleend aan een Europees handboek, dat op haalbaarheid is vertaald naar de Nederlandse situatie.
In het onderzoek is verder uiteengezet bij welke besmettingsniveaus sprake is van een gevaar voor de gezondheid en wat er dan moet gebeuren. Daarnaast zijn beslisschema's opgesteld om gerichte acties te kunnen bepalen en bijlagen met drie uitgewerkte scenario's. De nadruk ligt op het beheer van de radioactieve besmetting van het drinkwater zoals dat 'uit de kraan' aan de bevolking wordt geleverd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2010-05-27 )