†|†  print

Longitudinale studie naar de aanwezigheid van legionella en amoeben in drinkwaterinstallaties
[†Longitudinal study for the presence of Legionella and amoebae in tap water installations†]

Schalk JAC, Redeker S, Docters van Leeuwen AE, Lodder WJ, de Roda Husman AM

29 p in Dutch ††2011

RIVM briefrapport 703719082
download pdf (490Kb)††

Toon Nederlands

English Abstract
In the Netherlands, the collective drinking water installations of institutes such as hospitals and nursing homes, should be checked twice a year for the presence of Legionella bacteria. The Legionella concentration should be lower than 100 colony-forming units (cfu) per litre. The owners of these collective drinking water installations are obliged to take measures for the prevention of Legionella infections. Elderly people or people who are weak or vulnerable are at risk of becoming ill if they are infected with Legionella.

In the current study, carried out by the RIVM, it was found that the concentration of Legionella bacteria in drinking water installations can vary over a short period by a factor of fifty. Owners of collective drinking water installations are therefore advised not to take measures that are based only on the results of the periodic controls. It is equally important to ensure the correct installation and maintenance of drinking water installations. For example, temperatures at which Legionella grows easily must be prevented and water in the pipes should not be stationary for too long. This study was commissioned by the Dutch Human Environment and Transport Inspectorate (ILT).

In the study, the cold water pipes of three drinking water installations were examined over a period of ten months for the presence of Legionella. This concerned water installations in which Legionella had been detected several times in the past. On examination, two species of Legionella were found in the water samples, Legionella anisa and Legionella gormanii. Legionella pneumophila, the Legionella species that is responsible for most of the cases of Legionella pneumonia in the Netherlands, was not found in this study.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In Nederland wordt bij prioritaire instellingen met collectieve leidingwaterinstallaties, zoals ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, twee keer per jaar gecontroleerd of legionella in de waterleidingen aanwezig is. De concentratie legionellabacteriŽn in het water moet wettelijk lager zijn dan 100 kolonievormende eenheden per liter. De eigenaren van dergelijke collectieve installaties zijn verplicht om maatregelen te nemen om legionella-infecties te voorkomen. Oudere mensen of mensen die verzwakt zijn, zijn namelijk gevoeliger om ziek te worden van een infectie met legionella.

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de concentratie van legionellabacteriŽn in korte tijd sterk kan variŽren, tot een factor 50. Beheerders van prioritaire collectieve drinkwaterinstallaties wordt daarom aanbevolen om eventuele maatregelen niet alleen op basis van de resultaten van een controle te nemen. Het is minstens zo belangrijk om ervoor te zorgen dat de drinkwaterinstallaties goed worden geÔnstalleerd en onderhouden. Zo moeten temperaturen waarbij legionella goed kan groeien, worden voorkomen en mag het water in de leidingen niet te lang stilstaan. De studie is uitgevoerd in opdracht van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT).

In het onderzoek zijn de koudwaterleidingen van drie drinkwaterinstallaties gedurende tien maanden onderzocht op legionella. Bij deze drinkwaterinstallaties is in het verleden meerdere malen legionella aangetroffen. Dit keer werden in de watermonsters twee soorten legionellabacteriŽn aangetroffen, de Legionella anisa of Legionella gormanii. De Legionella pneumophila, de legionellasoort die verantwoordelijk is voor het merendeel van de ziektegevallen in Nederland, is niet aangetroffen.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2012-07-05 )