|   print

Evaluatie van door het RIVM gehanteerde partitiecoefficienten voor metalen
[ Evaluation of partition coefficients of metals used at the RIVM ]
 
Koops R, van Grinsven JJM, Crommentuijn T, van den Hoop MAGT, Swartjes FA, Kramer PRG, Peijnenburg WJGM

84 p in Dutch   1998

RIVM rapport 711401005
download pdf (4000Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
At the National Institute of Public Health and Environment (RIVM) partition coefficients or relations between the contents of trace metals and metalloids in the solid and solution phase, are commonly used for various type of research, e.g. derivation of toxicological risk levels and assessment of transport and accumulation in soils and surface waters. The partition behaviour of metals is complex and application of derived partition coefficients is subject to series of conditions. At the RIVM over 15 sets of partition coefficients have been used in the recent past for various applications. The background and the values of these partition coefficients sometimes showed large imcompatibilities. These incompatibilities may lead to inconsistencies and systematic errors in research results. A critical evaluation of the partition sets led to the conclusion that for the soil compartment the available partition sets are not always suitable for application for Dutch environmental conditions. It was recommended that the total number of 10 soil sets needs to be brought back to 1 or 2, concentrating on Dutch field data, and taking into account at least the effects of pH, CEC and concentration level. For sediment there is a serious lack of good partition data. It was recommended to start new experimental research on sediments, in part motivated by the increasing environmental problems associated with mobilization and leaching of metals from dredged material.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Bij het RIVM worden partitiecoefficienten, of de daarmee samenhangende sorptierelaties, voor de beschrijving van de verdeling van zware metalen en metalloiden gehalten over de vloeibare en vaste fase, toegepast voor verschillende onderzoeksdoeleinden. Deze onderzoeksdoeleinden zijn o.a. afleiding van toxicologische risicos, verspreiding en accumulatie in bodem en oppervlaktewateren. Het partitiegedrag van zware metalen en metalloiden is complex door de meervoudige afhankelijkheid van eigenschappen van de vaste en de vloeibare fase. Uit een inventarisatie blijkt dat op het RIVM in het recente verleden een 15-tal verschillende partitiecoefficienten voor uiteenlopende toepassingen zijn gebruikt. Uit een evaluatie en onderlinge vergelijking van de op het RIVM gebruikte partitierelaties, blijkt dat er sprake is van een te grote en onvoldoende gemotiveerde diversiteit van partitie-relaties. Het gebruik kan leidden tot inconsistenties en systematische fouten in de onderzoeksresultaten. Problemen met tot op heden gebruikte partitiedata zijn de zwakke of onduidelijke theoretische of kwantitatieve onderbouwing, en de slechte vergelijkbaarheid met, voor Nederlandse omstandigheden, relevante referentiegegevens. Aanbevolen wordt om voor toepassingen voor het compartiment bodem op de nationale schaal of voor het nationale milieubeleid, het aantal te gebruiken sets terug te brengen tot 1 a 2. Voor sediment blijken er nauwelijks betrouwbare partitierelaties te zijn. Aanbevolen wordt om op korte termijn nieuw partitieonderzoek voor sediment te starten.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1998-11-19 )