|   print

[  ]
 
Titak A ; Berg F van den ; Boesten JJTI ; Kraalingen D van ; Leistra M ; Linden AMA van der

142 p in Dutch   2000

download pdf (1217Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The PEARL model is used to evaluate the leaching of pesticide to the groundwater in support to the Dutch and European pesticide registration procedures. PEARL is an acronym for Pesticide Emission Assessment at Regional and Local scales. The model is a joint product of Alterra Green World research and the National Institute of Public Health and the Environment, and it has replaced the models PESTLA and PESTRAS since June first, 2000. Model and data can be accessed through a user-friendly Graphical User Interface for Windows 95/98/NT. All data are stored in a relational database. Both the Dutch standard scenario and the European standard scenarios as suggested by the FOCUS modeling working group can be accessed through the User Interface. This report gives a description of the processes and parameters included in PEARL version 1.1. It also contains a description of the Pearl User Interface and the input and output files. The Dutch standard scenario is described briefly.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het kader van de Europese en Nederlandse toelating van bestrijdingsmiddelen wordt het PEARL model gebruikt om de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen naar het ondiepe grondwater te berekenen. Het model is tevens geschikt voor evaluatie van gevoerd beleid (Meerjaren Plan Gewasbescherming; Gewasbescherming 2000+).PEARL staat voor 'Pesticide Emission Assessment at Regional and Local scales'. Het model is een gezamenlijk product van Alterra en het RIVM. Het model vervangt de modellen PESTLA en PESTRAS. Model en data kunnen worden bereikt via een Grafische gebruikersinterface onder Windows 95/98/NT. Alle gegevens worden opgeslagen in een relationele database. Het systeem is al gevuld met gegevens over de Europese en Nederlandse standaardscenario's. Dit rapport beschrijft de processen en parameters in PEARL 1.1. Het rapport bevat tevens een beschrijving van in- en uitvoerbestanden en geeft handreikingen bij de modelparameterisatie. Tenslotte wordt het Nederlands standaardscenario kort beschreven.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2001-03-22 )