|   print

[  ]
 
Drecht G van , Scheper E

114 p in Dutch   1998

download pdf (3911Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Model NLOAD employs a simple, straightforward and empirical approach, describing the steady state nitrate_N leaching of agricultural soils on annual basis. NLOAD is used every year to assess the effects of environmental policy on nitrate leaching and exceedance of the standard for nitrate_N concentrations in shallow groundwater in the Netherlands. Over a period of five years the model was changed at every occasion. For the State of the Environment of 1995/96 it was necessary to update the model, compare it with the measured nitrate leaching of experimental fields and make a new documentation. Some highlights in this report are conceptual improvements, validation of the model and implementation in a GIS environment. Improvement of the modelconcept: Nitrate_N leaching is calculated as the sum of background leaching, leaching due to N-fertilization, additional leaching from animal manure and leaching of dung_N and urine_N supplied by grazing cattle on grassland. In the new model background leaching is decreased. The leaching due to atmospheric_N deposition is now explicitly taken into account (added to the fertilizer_N). Efficiency coefficients for plant available N in manure were increased. The leaching of arable land was a constant fraction of the total applied plant available N. Now this fraction is an increasing function of total applied available N (just like for grassland). The urine_N production of grazing cattle is now a function of N-fertilization. Old vs. new: The model gives an improved prediction of the leaching of experimental fields. However the new model underestimates the leaching at very high fertilization levels. The model is judged to be suitable for grassland on sandy soils, but still is not reliable for other combinations of agricultural land use and soil types.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Voor de Milieubalans 1995 en 1996 is het model NLOAD, dat de nitraatuitspoeling van landbouwgrond in een evenwichtssituatie berekent, geactualiseerd en opnieuw beschreven. Enige hoofdpunten uit het onderzoek zijn: conceptuele verbetering van het model, toetsing van het model aan metingen en de toepassing van het model in een GIS-omgeving. Modelconcept: Met het model NLOAD wordt de uitspoeling van nitraat_stikstof berekend als de som van de basisuitspoeling, de bemestingsuitspoeling van werkzame stikstof, de extra uitspoeling van stikstof in dierlijke mest en de uitspoeling van stikstof, die bij het beweiden op grasland terecht komt. De basisuitspoeling in het model is verlaagd, omdat hierin tijdafhankelijke bijdragen door beweiding, atmosferische depositie en mineralisatie van organisch gebonden stikstof in dierlijke mest verwerkt waren. Een van de consequenties is dat nu de atmosferische N_depositie bij de N_kunstmestgift moet worden opgeteld. De fractie werkzame stikstof in dierlijke mest is verhoogd, teneinde beter rekening te houden met de nalevering van stikstof op de lange termijn. Het uitspoelingspercentage van de werkzame N neemt nu bij bouwland progressief toe met de hoeveelheid werkzame stikstof. De urine_N productie van weidend rundvee is afhankelijk gemaakt van het N_bemestingsniveau en de vaste mest wordt beschouwd als in het groeiseizoen uitgereden dierlijke mest. Resultaten en validatie model: NLOAD_MB (versie Milieu Balans) geeft betere resultaten dan NLOAD. NLOAD_MB onderschat de gemeten uitspoeling van proefvelden bij een extreem hoge bemestingsintensiteit. Het model kon worden gevalideerd voor beweid en gemaaid grasland op zandgrond. Voor de overige vormen van grondgebruik en grondsoort is NLOAD_MB niet gevalideerd. De modelresultaten hebben in het algemeen slechts indicatieve betekenis, d.w.z. zijn goed te gebruiken voor kwalitatieve interpretatie (alleen de richting en de orde van grootte). De modelresultaten voor grasland op zandgrond zijn ook goed te gebruiken als kwantitatieve schattingen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1998-01-31 )