|   print

Ecotoxicological serious soil contamination concentrations: Fourth series of compounds
[ Ecotoxicologische Ernstige Bodemverontreiniging Concentraties: 4e serie stoffen ]
 
Posthumus R, Crommentuijn T, van de Plassche EJ

112 p in English   1998

RIVM rapport 711701003
download pdf (2050Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The Intervention Value for soil and groundwater is based on the integration of a separately derived human toxicological serious soil contamination concentration or HUM-TOX SCC as well as an ecotoxicological serious soil contamination concentration or ECOTOX SCC. Availability of data was scarce for all of the considered substances. For none of the substances considered enough terrestrial data were available to derive an HC50 for terrestrial species as well an HC50 for processes. Only for the monochloroanilines and dichloroanilines the ECOTOX SCC is based on a limited amount of terrestrial data resulting in a value with a moderate reliability. For all the other substances the ECOTOX SCC is based on aquatic data and applying equilibrium partitioning resulting in a value with low reliability. For some of the substances considered QSARs were used to derive the aquatic HC50: 1,1,2-trichloroethane, 1,1-dichloroethene, dichloropropanes, ethylacetate, butylacetate and tribromomethane.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De interventiewaarde voor bodem en grondwater is gebaseerd op de integratie van een humaan toxicologisch ernstige bodem verontreinigingsconcentratie of HUM-TOX EBVC en ecotoxicologische ernstige bodemverontreiningsconcentratie of ECOTOX EBVC. In dit rapport zijn voorstellen voor ECOTOX EBVC's gedaan voor de zogenaamde 4e serie stoffen. De data beschikbaarheid was laag voor alle in dit rapport opgenomen stoffen. Voor geen van de stoffen was het mogelijk om een HC50 voor zowel terrestrische soorten als processen af te leiden. Alleen voor de monochlooranilines en dichlooranilines is de ECOTOX SCC gebaseerd op een beperkte set terrestrische data, resulterend in een waarde met een matige betrouwbaarheid. Voor alle andere stoffen is de ECOTOX SCC gebaseerd op aquatische data en het toepassen van de equilibrium partitie methode resulterend in een waarde met lage betrouwbaarheid. Voor sommige stoffen zijn aquatische data geschat met behulp van QSARs: 1,1,2-trichloroethane, 1,1-dichloroethene, dichloorpropanen, ethylacetaat, butylacetaat en tribroommethaan.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1998-03-31 )