|   print

Maximum Permissible Risk Levels for Human Intake of Soil Contaminants: Fourth Series of Compounds
[ Maximum Toelaatbare Risico-Niveaus voor Inname van Bodemcontaminanten door de Mens: Vierde tranche van stoffen ]
 
Janssen PJCM, van Apeldoorn ME, van Engelen JGM, Schielen PCJI, Wouters MFA

118 p in English   1998

RIVM rapport 711701004
download pdf (5508Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report documents the human-toxicological risk assessment work done in 1996 and 1997 at RIVM's Centre for Substances and Risk Assessment within the scope of the RIVM project on soil intervention values for soil clean-up. The method used for derivation of the Maximum Permissible Risk, as described in an earlier RIVM report (711701006), was used for a batch of 12 chemical compounds (or groups of compounds). Within the project these compounds are referred to as the fourth series of chemicals (the compounds dealt with in two previous RIVM reports (725201005 & 715810009) , constituting the first, second and third series). No MPR value could be derived for some of the compounds in the present report due to lack of data. In many instances only provisional values could be derived because of limitations in the available toxicological evidence.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport geeft een overzicht van het humaan-toxicologische beoordelingswerk uitgevoerd bij het Centrum voor Stoffen en Risicobeoordeling in de jaren 1996 en 1997 in het kader van het RIVM-project betreffende interventiewaarden t.b.v. bodemsanering. De methode voor afleiding van het Maximum Toelaatbare Risico (MTR) zoals beschreven in een eerder RIVM-rapport (711701006) werd toegepast voor een set van 12 chemische stoffen (of groepen van stoffen). Binnen het project worden deze stoffen aangeduid als de vierde tranche stoffen (de in de eerdere RIVM-rapporten 725201005 en 715810009) behandelde stoffen vormen de tranches een, twee en drie). Voor sommige van de in het huidige rapport opgenomen stoffen kon geen MTR worden afgeleid wegens het ontbreken van toxicologische gegevens. In veel gevallen konden alleen voorlopige waarden worden afgeleid omdat het beschikbare pakket aan toxicologische gegevens voor de betreffende stoffen incompleet is.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1998-01-31 )