|   print

Guidance document on the derivation of maximum permissible risk levels for human intake of soil contaminants
[ Richtlijnen voor de afleiding van maximum toelaatbare risico-niveaus voor inname van bodemcontaminanten ]
 
Janssen PJCM, Speijers GJA

49 p in English   1997

RIVM Rapport 711701006
download pdf (2248Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report contains a basic step-to-step description of the procedure followed in the derivation of the human-toxicological Maximum Permissible Risk (MPR ; in Dutch: Maximum Toelaatbaar Risico, MTR) for soil contaminants. In recent years this method has been applied for a large number of compounds (the results have been published as separate RIVM reports). In the report the different steps in the procedure are discussed briefly and an outline of the kind of problems to be dealt with, is provided. General issues of regulatory risk assessment aimed at the derivation of health-based limit values are addressed and reference is made to some basic background literature. Overall, the approach for MPR-derivation as described here, is a pragmatic one in that use is made of existing toxicological evaluations by national and international bodies. Thus, it is attempted to avoid unwanted duplication of effort. In case no adequate review was available for a particular compound, a complete literature search for original publications is done. The results, however, were used selectively. The MPR-derivation as a whole proceeds in a structured manner, it is nevertheless stressed throughout the report that, unavoidably, for an adequate evaluation of the data on the different toxicological endpoints some professional judgement is needed.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport bevat een basale beschrijving van de achtereenvolgende stappen in de gevolgde procedure bij de afleiding van het humaan-toxicologische Maximum Toelaatbaar Risico (MTR) voor bodemcontaminanten. In de afgelopen jaren is deze methode toegepast voor een groot aantal chemische stoffen (deze resultaten zijn gepubliceerd als aparte RIVM-rapporten). Tevens wordt een omschrijving gegeven van de problemen die zich bij de stappen kunnen voordoen. Op de meer algemene aspecten van de risicoschatting, gericht op het afleiden van grenswaarden voor chemische stoffen, wordt ingegaan en verwijzingen naar enige elementaire achtergrondliteratuur worden gegeven. De aanpak bij de afleiding van MTR's zoals hier beschreven is pragmatisch omdat gebruik werd gemaakt van reeds bestaande toxicologische evaluaties zoals opgesteld door nationale en internationale instanties. Op deze manier werd gepoogd ongewenste duplicering van werk te vermijden. Aanvullend literatuuronderzoek is zo selectief mogelijk verwerkt. De afleiding van de MTR zoals hier beschreven verloopt via een vastliggende werkwijze maar niettemin is het een onvermijdelijk en regelmatig in het rapport terugkerend punt dat voor een adequate beoordeling van de verschillende toxicologische eindpunten enige vakinhoudelijke expertise nodig is.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1997-01-31 )