|   print

A proposal for revised Intervention Values for petroleum hydrocarbons ('minerale olie') on base of fractions of petroleum hydrocarbons
[ Een voorstel voor herziening van de interventie waarde voor minerale olie op basis van "petroleum hydrocarbon''fracties ]
 
Franken ROG, Baars AJ, Crommentuijn GH, Otte P

59 p in English   1999

RIVM Rapport 711701015
download pdf (337Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The present Dutch intervention values for mineral oil (i.e. 'Total Petroleum Hydrocarbons') have been reviewed with respect to fractions of TPH and using ecotoxicological and human toxicological data. It is found that review of TPH-fractions is significant with respect to both human and ecological risks, since risks by exposure to TPH-fractions could be more pronounced. It is concluded that the present method could underestimate the (non-carcinogenic) human-toxicological risk of TPH in light fuels (=C12) like petrol. Replacing this method by a method to distinguish aliphatic and aromatic fractions and to adopt the 10 indicative levels presented for TPH fractions is recommended. Especially aliphatic fractions (to EC12) and aromatic fractions (to EC16) are relevant with respect to the (non-carcinogenic) human risk. Since there are insufficient reliable ecotoxicological data to calculate ecotoxicological risk-levels, it is recommended to first identify relevant TPH fractions to describe terrestrial exotoxicological effects of petroleum hydrocarbons and then to generate the necessary ecotoxicological data to derive HC50 values (ecotoxicological-based serious soil concentrations).

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De interventiewaarde voor minerale olie is geevalueerd. Literatuuronderzoek is verricht naar exotoxicologische en humaan-toxicologische data gericht op oliefracties, hier 'PH-fracties' genoemd (Total Petroleum Hydrocarbons). Vastgesteld is dat het beschouwen van TPH-fracties zowel van belang is het vaststellen van humane - als voor ecologische risico's; risico's bij blootstelling aan TPH kunnen genuanceerder geschat worden. Geconcludeerd is dat de huidige methode het (niet-carcinogene) humane risico van lichte olie fracties (>_C12), als benzines, onvoldoende belicht. Aanbevolen wordt om de huidige analyse methoden voor het vaststellen van minerale olie (som C10-C40 verbindingen) te vervangen door een analysemethode welke TPH-fracties onderscheidt, om vervolgens de voorgestelde indicatieve niveaus (humane EBVC's) voor 10 TPH-fracties over te nemen. Vooral alifatische fracties (tot en met EC12) en aromatische fracties (tot en met EC16) zijn relevant voor het (niet-carcinogene) humane risico. Er zijn onvoldoende betrouwbare data om ecotoxicologische risico-grenzen te berekenen. Aanbevolen is om TPH fracties te onderscheiden welke relevant zijn voor het beschrijven van terrestrische ecologische effecten van oliefracties, om vervolgens de benodigde ecotoxicologische data te genereren om HC50 waarden voor minerale-oliefracties vast te kunnen stellen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1999-12-30 )