|   print

Bodemgebruikswaarden voor landbouw, natuur en waterbodem
[ Soil-use remediation objectives for agriculture, nature and sediment. Technical derivation of values ]
 
van Wezel AP, de Vries W, Beek M, Otte P, Lijzen J, Mesman M, van Vlaardingen P, Tuinstra J, van Elswijk M, Romkens P, Bonten L

161 p in Dutch   2003

RIVM rapport 711701031
download pdf (1500Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In response to the governmental decision 'Policy renewal on soil remediation', this report presents numerical values that are derived for specific soil-uses. The values are to be used as remediation objectives, or as criteria for the re-use of slightly contaminated soil or sediment. Various soil-uses in the rural area, as well as the uses of permanently flooded and dry sediments, are considered. The soil-use specific objectives are derived for a number of immobile contaminants. Therefore, demands that are placed by the discerned soil-uses to human health, agricultural practices, ecosystem health and other requirements are quantified in terms of acceptable soil concentrations. A policy phase follows after publication of this report, to set the soil-use specific objectives and their position in soil policy.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Naar aanleiding van het kabinetstandpunt 'Beleidsvernieuwing bodemsanering' zijn in dit rapport getalswaarden afgeleid voor bodemgebruikswaarden. Diverse vormen van bodemgebruik in het landelijk gebied en het gebruik van de droge en natte waterbodem zijn beschouwd. De bodemgebruikswaarden zijn afgeleid voor een aantal immobiele verontreinigingen. Dit is gedaan door invulling te geven aan de gebruikseisen die bij de diverse vormen van bodemgebruik zijn gedefinieerd ten aanzien van humane gezondheid, landbouwkundige praktijken, gezondheid van het ecosysteem en overige eisen. Er volgt nog een beleidsmatige fase waarin de getallen en hun rol in het bodembeleid worden vastgesteld.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2003-11-18 )