|   print

Richtlijn voor luchtmetingen voor de risicobeoordeling van bodemverontreiniging
[ Guidance on air quality measurements for assessing risks of contaminated soil ]
 
Otte PF, Lijzen JPA, Mennen MG, Spijker J

70 p in Dutch   2007

RIVM rapport 711701048
download pdf (352Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Soils contaminated with volatile substances can affect the air quality in buildings located in the vicinity of these substances. This guidance describes measurement techniques and the corresponding risk assessment of volatile substances in air caused by soil pollution. The results form the basis for soil decision-making on remediation by the local authorities.
The guidance describes in seven steps how health risks from volatile substances in contaminated soil can be assessed using air measurements in and around the house. Possible areas for taking measurements are the living room, the area under the ground floor and in the soil itself. For this, an effective study strategy is important. Before risk assessors begin measuring, they need to first determine whether it is worthwhile. Subsequently, they need to determine target and pre-condition prior to proceeding with measurement. This method is more effective than first measuring and subsequently adjusting target and pre-conditions. The report provides general instructions for the interpretation of obtained data. This guidance is not meant as a rigid protocol but as an aid for all who have to carry out the measurements and interpret results. Furthermore, the guidance can help those who have to decide about taking remedial measures based on risk assessment.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Vluchtige stoffen zoals benzine kunnen na verspreiding in de bodem woningen bereiken en daardoor een gezondheidsrisico vormen voor de mens. In dit rapport beschrijft RIVM een richtlijn voor een gedegen risicobeoordeling van dergelijke situaties. Op basis hiervan kan een gemeente beslissen om beschermende maatregelen te nemen of de vluchtige stoffen in de grond op te ruimen.
De richtlijn beschrijft in zeven stappen hoe gezondheidsrisico's van vluchtige stoffen in verontreinigde bodem kunnen worden beoordeeld met metingen van de lucht in of rondom het huis. Mogelijke plekken om te meten zijn de huiskamer, de kruipruimte en in de bodem. Een effectieve onderzoeksstrategie is hierbij van belang. Voordat risicobeoordelaars gaan meten moeten ze eerst bepalen of meten zin heeft. Vervolgens bepalen ze doel en randvoorwaarden alvorens over te gaan tot meten. Deze aanpak is effectiever dan eerst meten en achteraf doel en randvoorwaarden bij te stellen.
Voor de interpretatie van de meetresultaten levert de richtlijn handreikingen die toepasbaar zijn op specifieke situaties. Deze wijze van risicobeoordeling levert de gegevens op basis waarvan een gemeente een gemotiveerde beslissing kan nemen. Een gemeente kan besluiten om te saneren of te beveiligen met tijdelijke maatregelen, zoals de kruipruimte ventileren of de vloer minder doordringbaar maken. Hierbij is het zaak om criteria vantevoren af te spreken.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2007-07-20 )