|   print

[  ]
 
Wijs JWM de , Cleven RFMJ

253 p in Dutch   2007

download pdf (1725Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Rainwater will leach substances, such as metal ions, from building materials into the environment. The Dutch Building Materials Decree, provided in the case of stony building materials, standards for such immissions to soil and surface water. In the transition to a new system of standards, that has been incorporated in 2007 in the Dutch Soil Quality Decree, a number of standards in the Building Materials Decree has been liberalized. To establish whether this liberalization would evoke in a diminishing of the environmental quality of the building materials, leaching data have been monitiored, at request of the Ministry of Housing, Spatial Planning and and the Environment, before and after the mentioned liberalization. A statistical analysis of the leaching data revealed that any loss in environmental quality of the building materials involved, could not be assessed, neither in 2005, nor in 2006.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In 2004 is een aantal maximale waarden voor vervuilende stoffen uit steenachtige bouwstoffen tijdelijk verruimd. Deze verontreinigende stoffen komen via regenwater in de bodem en het oppervlaktewater terecht. Ondanks de verruiming zijn er hierin in het algemeen geen hogere concentraties aangetroffen. Dit betekent dat in 2005 en 2006 de zogeheten milieuhygienische kwaliteit van bouwstoffen niet is verslechterd. Onderzoek van het RIVM en INTRON, in opdracht van het ministerie van VROM, heeft dit aangetoond. Als regenwater langs bouwwerken stroomt, neemt het daaruit stoffen op, zoals metalen en zoutresten. Deze stoffen komen vervolgens met het water in de bodem en het oppervlaktewater terecht. Het gaat hierbij om steenachtige bouwstoffen uit huizen, wegen en dijken. Voor dit proces, uitlogen geheten, zijn maximale waarden vastgesteld. RIVM en INTRON hebben de uitloging van een groot aantal bouwstoffen voor en na de verruiming gevolgd. De normen zijn in aanloop naar de vernieuwing van het Bouwstoffenbesluit tijdelijk verruimd om ze beter aan te laten sluiten bij de bouwpraktijk. De nieuwe regeling zal in de loop van 2007 in werking treden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2007-10-09 )