|   print

Nieuwe normen Waterbodems. Normen voor verspreiden en toepassen op bodem onder oppervlaktewater
[  ]
 
Oste L, Wintersen A, ten Kate E, Posthuma L

67 p in Dutch   2008

RIVM rapport 711701064, RWS Waterdienst rapport nr. 2007.003
download pdf (1994Kb)  
Alleen digitaal beschikbaar  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een nieuwe beoordelingsmethode geeft nauwkeuriger aan of bagger veilig is voor gebruik op land. De methode geeft specifieker aan in welke mate de chemische samenstelling van bagger schadelijk is voor het milieu. Op deze manier kan dezelfde hoeveelheid bagger worden afgezet, maar wordt het milieu minder belast. Het RIVM en het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) hebben deze methode ontwikkeld.
Om rivieren in Nederland bevaarbaar te houden en de afvoer van water niet te belemmeren, wordt regelmatig het slib van de bodems verwijderd. Bagger bevat stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en het milieu. De chemische kwaliteit van bagger moet daarom bekend zijn voordat het op land mag worden gebruikt.
De nieuwe, zogeheten msPAF-toetsing (meer soorten Potentieel Aangetaste Fractie) berekent de schadelijke effecten van stoffen voor planten, dieren en bacterikn in het milieu op een nieuwe manier. De methode toetst de bagger niet langer per vervuilende stof, maar kijkt naar het effect van het gehele mengsel van verontreiniging op de omgeving. Hiermee is een nauwkeurige rangschikking gerealiseerd voor de indeling van bagger lopend van 'vuil' tot 'schoon'.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Rijkswaterstaat Waterdienst
( 2008-02-14 )