|   print

Handreiking TRIADE. Locatiespecifiek ecologisch onderzoek in stap drie van het Saneringscriterium
[ Guideline TRIAD. Site-specific ecological risk assessment in the Remediation Criterion ]
 
Mesman M, Schouten AJ, Rutgers M, Dirven-van Breemen EM

53 p in Dutch   2007

RIVM rapport 711701068
download pdf (615Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report, titled 'Guideline TRIAD, site-specific ecological risk assessment the Remediation Criterion', gives a practical description on how to perform a site-specific assessment with the TRIAD. This report is meant as a guideline for straightforward application of the TRIAD in ecological risk assessment of contaminated sites.
1st January 2006 a renewal process was started to update the Dutch Soil Protection Act. The procedure is described in the circular letter Soil Remediation (2006). The so-called 'Remediation Criterion' is part of the circular letter and describes the way in which the urgency of soil clean-up is determined.
This guideline will be part of step three of the remediation criterion in which site-specific measurements and calculations are important elements. These investigations will be a basis for the assessment whether or not there is an unacceptable ecological risk of soil pollution, by chemical, toxicological and ecological research, or whether more research is needed. The different methods to be used in a TRIAD provide a weight of evidence to the risk evaluation. Moreover, the TRIAD can be applied in a stepwise (tiered) way, in order to apply the research in a cost-effective manner. The results of the methods used in the TRIAD are transformed to effect values and are expressed as an integrated risk value.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM heeft een handreiking ontwikkeld voor een methode waarmee lokaal kan worden onderzocht wat ecologische gevolgen zijn van een vervuilde bodem. De handreiking beschrijft hoe deze zogeheten TRIADE-methode uitgevoerd en beoordeeld kan worden. Ze is een aanvulling op het zogeheten Saneringscriterium, dat valt onder de Wet bodembescherming. Met behulp van de TRIADE kan besluitvorming om met spoed te saneren, beter worden onderbouwd.
Het Saneringscriterium is de procedure voor bodemsanering (in de zogeheten Circulaire Bodemsanering, uit 2006, wordt dit criterium uitgewerkt). Eerst wordt met een standaardbeoordeling bekeken of er sprake is van onaanvaardbare ecologische risico's. Als dat het geval is, wordt met lokale gegevens getoetst of het daadwerkelijk het geval is. De TRIADE-methode combineert resultaten van chemische analyses, toxiciteitstoetsen voor planten en dieren en ecologisch veldonderzoek. Op basis van deze informatie wordt bepaald of er spoedig moet worden gesaneerd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2008-03-20 )