|   print

Afspoeling van bouwmetalen: Risicobeoordeling van emissies van koper, lood en zink
[ Run-off water from metal construction materials: A risk assessment of copper, lead and zinc emissions. ]
 
Verschoor AJ, Brand E

128 p in Dutch   2008

RIVM rapport 711701078
download pdf (2159Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The RIVM has evaluated the environmental impact of the emissions from construction metals. Based on this risk assessment, indicative emission limit values for construction metals and values for the maximum permissible surface area of construction metals have been proposed. Rainwater running off a variety of construction materials in which zinc, copper and lead are processed, such as roof gutter, crash barriers and drinking-water pipes, contain dissolved quantities of these elements. The result is a long-lasting enrichment of the environment with copper, lead and zinc. The environmental risks strongly depend on the circumstances; for example, the amount of run-off water and the type of drainage have a large effect on the exposure of the environment. The highest risks are associated with the so-called disconnected drainage systems, which allow the direct infiltration (discharge) of metals into the soil.
The RIVM has computed indicative emission limit values for standard construction applications, such as zinc gutters, zinc crash barriers, lead flashing and copper drinking water pipes. This form of quality standards can be realized by implementing regulations and measures. Generic limit values are less suitable for construction applications which are less general, such as copper and zinc in roofs and wall fronts. In these cases, it is important that the environmental exposure be reduced by tailoring the application to local conditions, such as by taking into account the amount of building materials and the drainage method.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM heeft de milieurisico's van emissies van bouwmetalen berekend en normen opgesteld voor toelaatbare toepassingen. Zink, koper en lood lossen op in regenwater dat langs bouwmaterialen loopt waarin deze metalen zijn verwerkt (afspoelen). Voorbeelden zijn dakgoten, vangrails en waterleidingen. Hierdoor wordt het milieu voortdurend belast. De milieurisico's hangen sterk af van de omstandigheden: de hoeveelheid water die langs de bouwmaterialen stroomt en de manier waarop dat water wordt afgevoerd, hebben grote invloed op de hoeveelheid metalen die in het milieu terechtkomen. De grootste risico's zijn situaties met zogeheten afgekoppelde hemelwatersystemen, waarin regenwater met de metalen direct in de bodem infiltreert.
Voor reguliere toepassingen, zoals zinken dakgoten, zinken vangrails, loodslabben en koperen waterleidingen, heeft het RIVM indicaties van maximaal toelaatbare emissies voorgesteld. Deze vorm van normstelling is via maatregelen te realiseren. Voor toepassingen die minder vaak voorkomen, zoals koper en zink in gevels en daken, is een algemene normstelling minder effectief. Hierbij is het belangrijk de afspoeling te beperken door de toepassing af te stemmen op de lokale omstandigheden, zoals de hoeveelheid bouwmetaal en de manier waarop de afwatering is georganiseerd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2009-03-03 )