|   print

[  ]
 
Schotten CGJ ; Velde RJ van de ; Scholten HJ ; Boersma WT ; Hilferink M ; Ransijn M ; Zut R

32 p in Dutch   1997

download pdf (1920Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Socio-cultural patterns and socio-economic circumstances of Dutch society are changing quickly. While these developments exert a great impact on future land use, scenarios allowing the effect of different spatial strategies on the environment, natural areas or landscape to be quantified are often limited. To cope with this limitation a project group was set up at the initiative of the RIVM to develop a spatial information system. the result was an integrated, spatial information system, the Spacescanner, which integrates geographical data and mathematical models to predict the effect of demographic and economic developments. Spacescanner 1.0 is a prototype simulating future landuse. The resulting maps have a spatial accuracy of 500 x 500 m. The Spacescanner integrates present and expected land-use data from the above models via the so-called allocation module for use in predicting the attraction of a location for a certain kind of land use.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Scenario's voor toekomstig ruimtegebruik hanteren vaak verschillende uitgangspunten en basisgegevens en belichten meestal slechts een facet van het toekomstig ruimtegebruik. Op initiatief van het RIVM is daarom een projectgroep ingesteld om een ruimtelijk informatiesysteem te ontwikkelen - de Ruimtescanner - dat verschillende geografische rekenbestanden en rekenmodellen integreert. Uitgaande van het huidige ruimtegebruik, de verwachte ruimteclaims en aantrekkelijkheid (of attractiviteit) van gebieden, simuleert de Ruimtescanner ruimtelijke beelden. De fijnmazige kaarten geven per cel van 500 bij 500 meter het verwachte ruimtegebruik weer en maken het effect van verschillende scenario's zichtbaar. In dit rapport beschrijven we de Ruimtescanner 1.0. Dit prototype brengt basisbestanden en prognoseresultaten bij elkaar van modellen die demografische en ruimtelijk-economische ontwikkelingen voorspellen via een allocatie-module.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1997-08-31 )