|   print

[  ]
 
Reiling R ; Latour JB ; Bekhuis FHJM ; Bollen MJS

44 p in Dutch   1995

Toon Nederlands

English Abstract
This report reviews the results of the RIVM project 'gebiedsgerichte integratie' (spatial integration). Special attention is given to the so-called 'cumulation map'. It marks the large regional differences in environmental loads and the cumulation of these stresses in the sandy regions of the Netherlands. The further planning of the project is elaborated, with special attention for the next generation of national environmental outlooks.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport doet verslag van de stand van zaken van het RIVM-project Gebiedsgerichte Integratie. Daartoe worden de meest aansprekende resultaten uit de drie fasen van het project toegelicht. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de stapelkaart voor de milieuproblematiek in het landelijk gebied. Tenslotte wordt ingegaan op de verdere planning van het project (invulling fase 3, DSS, ruimtelijke scenario's) en de relatie met de (toekomstige) Milieuverkenningen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1995-03-31 )