|   print

Provinciale milieukostenberekeningen met RIM+. Verslag van een pilot voor Limburg
[ Calculations of provincial environmental costs with RIM+. A pilot study for Limburg ]
 
Quarles van Ufford CHA, Idenburg AM, Engelen RFJM, Laan WPM, van Lohuizen ZI, Oostenrijk CR, Peek C, Ubachs R, van Duyse P

78 p in Dutch   1996

RIVM Rapport 711901018

Toon Nederlands

English Abstract
As a first step in the cooperation between provinces and RIVM in developing a model for calculations of environmental costs, a pilot study was carried out to calculate the environmental costs to the Dutch province of Limburg using the model RIM+. This model, already used by RIVM for calculations of environmental costs on a national level, had to be partly adapted. The pilot shows that it is indeed possible to use RIM+ for provincial cost calculations. In carrying out the pilot, insight was gained into detailed desires and requirements related to input, output, methods and organisational aspects. Based on the results three options for the future are evaluated, in an advice for future actions.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De resultaten werden beschreven van een haalbaarheidsstudie met als doel om na te gaan of het RIM+ (Reken en informatiesysteem Milieuhygiene) dat nu door het RIVM wordt gebruikt voor het doorrekenen van nationale milieukosten, ook geschikt is voor het maken van provinciale milieukostenberekeningen. Hiertoe zijn voor een provincie (Limburg) de benodigde gegevens verzameld en ingevoerd in RIM+, waarna milieukosten met RIM+ zijn berekend. Resultaat van de pilot is dat het inderdaad mogelijk is provinciale milieukosten te berekenen met het RIM+. De uitkomsten zijn wat methodiek, soort resultaten en kwaliteit betreft vergelijkbaar met de kostenberekeningen die TME in 1994 voor de provincies heeft uitgevoerd. Tijdens de pilot is een aantal knelpunten onderkend, waarmee in een eventuele vervolgfase rekening moet worden gehouden. Behalve met het model RIM+ hebben deze knelpunten betrekking op de organisatie van provinciale kostenberekeningen en de methodiek en databehoefte van een provinciaal kostenmodel. Drie opties voor een provinciaal milieukostenmodel worden geevalueerd. Uiteindelijk wordt een voorstel gepresenteerd, dat zoveel mogelijk de positieve punten van de verschillende opties combineert.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1996-04-30 )