|   print

[  ]
 
Velde RJ van de ; Schotten CGJ ; Waals JFM van der ; Boersma WT ; Oude Munnik JM ; Ransijn M

40 bijlage 48 p in Dutch   1998

download pdf (9439Kb)  
Bijlage: 67

Toon Nederlands

English Abstract
Building a new national airport demands an analysis of regional spatial effects. This report describes how Spacescanner, a spatial information system, simulates the development of land use in nine areas which will be influenced by a new airport. The Spacescanner, using data on present use and changes in claims for living space attractiveness, calculates how much space is needed for areas in future for living and working on the basis of, for example, the number of (in)direct employment opportunities, the space required for these and the assessment of the attractiveness of the areas for living and working, e.g. lowered by excessive noise. This simulation has resulted in maps that give a first impression of the impact of the airport and possible conflicts with current spatial policy and physical planning principles.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De keuze van een vestigingsplaats voor een nieuwe nationale luchthaven vraagt om een analyse van de effecten van deze aanleg op het ruimtegebruik in de regio. Dit rapport beschrijft hoe het geografisch informatiesysteem De Ruimtescanner dit simuleert op basis van databestanden van het huidige gebruik en aannames over veranderingen van ruimteclaims en attractiviteit onder invloed van de luchthaven. De Ruimtescanner berekent de ruimte die toekomstige woon- en werkgebieden opeisen op basis van onder meer de schatting van de toename van het aantal (in)directe arbeidsplaatsen, de ruimte die deze arbeidsplaatsen vragen en beoordeling van de aantrekkelijkheid van de regio voor wonen en werken die onder andere door de geluidsbelasting verandert. Uitgaande van deze aannames simuleert Ruimtescanner het ruimtegebruik in de diverse regio's na aanleg van de luchthaven en -ter vergelijking- volgens het European Coordination scenario. Deze kaarten geven een eerste indruk van het effect van de aanleg en laten zien waar dit conflicteert met het huidige beleid en de criteria aangebracht door de begeleidingscommissie.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1997-12-31 )