|   print

[  ]
 
Velde RJ van de , Faber WS , Katwijk VF van , Kuylenstierna JCI , Scholten HJ , Thewessen TJM , Verspuij M , Zevenbergen M

69 p in Dutch   1994

Toon Nederlands

English Abstract
Environmental monitoring and forecasting on a European scale are influenced significantly by the accuracy of land use and land cover data. Due to an urgent need for a geo-referenced European land use database the National Institute of Public Health and Environmental Protection (RIVM) initiated the creation of a digital 10 minutes Pan-European land use database. The 1.0 version of the European Land Use Database is now available. Seven land use categories were distinguished including arable land, grassland for agricultural use, permanent crops, forest and urban areas. Important input data came from SEI, Eurostat, USDMA, FAO (maps), INENCO and a large number of national sources. Locational data (land use polygons in a vector database) were combined with data from statistical sources (statistical database). In general the areal estimates in the Land Use Database show a reasonable fit with external statistical sources.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Monitoring en voorspelling van het milieu op Europese schaal worden sterk beinvloed door de nauwkeurigheid van landgebruiks- en landbedekkingsgegevens. Vanwege een dringende behoefte aan een geo-gerefereerd Europees landgebruiksbestand heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) de vervaardiging van een Europa-dekkend digitaal landgebruiksbestand met een resolutie van 10 minuten geinitieerd. De eerste versie van het Europese Landgebruiksbestand is nu beschikbaar. Zeven landgebruiksklassen worden onderscheiden, waaronder bouwland, grasland voor gebruik in de landbouw, permanent gewas, bos en stedelijk gebied. Belangrijke gegevens kwamen van SEI, Eurostat, USDMA, FAO (kaarten), INENCO en een groot aantal nationale bronnen. Ruimtelijke gegevens (landgebruikspolygonen in vectorformaat) zijn gecombineerd met statistische (statistisch bestand). Over het geheel genomen komen de oppervlakteschattingen van het landgebruiksbestand redelijk overeen met die van externe statistieken.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1994-09-30 )